Hopp til innholdet

119 Enova-millioner til ASKOs autonome fartøy

  ASKO planlegger selvkjørende fartøy som skal frakte gods over Oslofjorden. Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner.

  To selvkjørende ro/ro-fartøy med en kapasitet på 16 semitrailere skal gå mellom Moss og Holmestrand og fortøyes automatisk i havn. Lasting og lossing vil foregå med elektriske terminaltraktorer, også disse vil med tiden bli ubemannede og autonome. Elektriske lastebiler vil frakte godset mellom havnene og ASKOs varelagre.

  – Dette prosjektet blir en døråpner for utslippsfrie transportløsninger til sjøs. Her viser ASKO hvordan sjøtransport kan konkurrere med lastebil også på kortere distanser.
  Administrerende Direktør i ENOVA, Nils Kristian Nakstad

  ​​​– Her snakker vi altså om en sammenhengende transportkjede som er hel-elektrisk og utslippsfri både på land, til sjøs og i omlastingen. Dette er noe vi ikke har sett maken til tidligere, sier Nakstad.

  UTSLIPPSFRI GODSTRANSPORT: I fremtiden kan elektriske fartøy som dette krysse Oslofjorden med forbruksvarer (Ill.: Naval Dynamics).

  Transportkjeden vil kutte årlige utslipp med 5000 tonn CO2 og sparer veiene for rundt to millioner kjørte kilometer i året. ASKO er i dialog med andre potensielle brukere av fartøyene, med mål om full utnyttelse av godskapasiteten begge veier.

  Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen og endelig beslutning er ikke tatt. Forventet oppstart gitt investeringsbeslutning er i 2021, med mål om full drift i 2024.

  Kilde: ENOVA