Hopp til innholdet

112 millioner til konkurransedyktig sjøtransport

  15. desember er søknadsfristen for tre ulike tilskuddsordninger som Kystverket forvalterr; tilskudd til godsoverføring, tilskudd til effektive og miljøvennlige havner og tilskudd til havnesamarbeid. Tilsammen kan 112 millioner kroner tildeles søkere med kvalifiserte prosjekt.

  Foruten en felles søknadsfrist 15. desember 2019, har de tre tilskuddssordningane det til felles at de skal legge til rette for en konkurransedyktig sjøtransport slik at sjøveien blir valgt for transport av gods der det er mulig.

  – Å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten er en viktig oppgave for Kystverket. Disse tilskudsssordningane er noen av virkemidlene Kystverket kan bruke i dette arbeidet. Vi har opplevd stor interesse om ordningene, og vi håper at dette fortsetter i 2020,
  Avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen

  Utlysinga skjer med forbehold om at Stortinget vedtar forslaget til statsbudsjett for 2020.

  Les også: Informasjonsmøte om tilskuddsordningen for godsoverføring

  Godsoverføring

  Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø skal bidra til godsoverføring gjennom etablering av nye sjøtransporttilbud for gods som i dag går på vei. Redere innen EØS, med skip flagget i et EØS-land kan motta tilskuddet i maksimalt tre år.
  I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det sett av 50 millionar kroner til ordninga

  Tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø

  Kontaktperson: Erika Marlen Støylen

  Effektive og miljøvennlige hamner

  Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner skal bidra til å øke effektiviteten i logistikkjeden gjennom tiltak i havn. Prosjektene skal munne ut i redusert tidsbruk for skip og lastebiler i havn. I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 51 millioner kroner til ordningen.

  Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner

  Kontaktperson: Øyvind Sandbakk

  Havnesamarbeid

  Tilskudd til havnesamarbeid skal bidra til økt transportkvalitet og reduserte priser i havn. Havnene skal samarbeide om felles løsninger som kan bidra til at kostnadene for brukerene i havnene går ned. I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 11 millionar kroner til ordningen.

  Tilskudd til havnesamarbeid
   
  KontaktpersonØyvind Sandbakk