Fra vei til sjø med tilskudd fra Kystverket

Har du planer om nye tilbud for transport av gods som flytter gods fra vei til sjø? Kystverket tar nå imot nye søknader om tilskudd til nærskipsfart. Søknadsfristen er 17. desember 2021. Tilskudd til nærskipsfart…

Digitalisering som forenkler og effektiviserer

Bedre kapasitetsutnyttelse, kortere tid i havn, mindre ventetid og kraftige utslippsreduksjoner for skipstrafikken er målsettingen for samarbeidsprosjektet “Norsk digital havneinfrastruktur”.  Digitaliseringen av havneinfrastrukturen skal føre til 20% redusert liggetid for laste- og tankskip i løpet…

Gøteborg havn

Lanserer digitalt sporingsverktøy for varer

En smart havn er en effektiv havn, og også en ettertraktet bærekraftig havn. Dette er bakgrunnen for Gøteborg Havns storsatsing på kundeverdi gjennom digitalisering av fraktsporing. Digitaliseringen skal gjør det enklere for godseiere, tog- og terminaloperatører…

Hydrogenproduksjon i oslofjorden

Borg Havn, Oslo Havn, og Østfold Energi får støtte fra Enova, for å utrede produksjon av hydrogen som drivstoff. Et viktig steg ¨på veien for å etablere et fungerende hydrogenmarked. Markedet for hydrogen er fortsatt…

Skipsfrakt av laks er fremtiden

Den færøyske lakseoppdretteren Hiddenfjord, har stoppet all varefrakt med fly av hensyn til miljøet. All laks fra Hiddenfjord fraktes nå med skip. Oppdretter Roger Hofseth deler visjonen og vil bidra til å endre markedet i…

Lastebåt i solnedgang ved Stavangerregionen havn

Hvordan spare penger og miljøet ved å flytte…

Ifølge Are Gråthen i Samskip ligger Risavika perfekt til. De store aktørene er der og det er nok anløp til at det ikke er nødvendig å frakte varer med trailer fra Østlandet. Det er til…

Trondheim Havn, Nyhavna

En smart havn er en digital havn

Tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner, ordningen gir mulighet for finansiering av tiltak for smarte havner, og mer tradisjonelle tiltak som kaianlegg og mudring. Det er stor konkurranse om midlene. Elisabeth Voldsund i Bauta deler…

Fullbooket på seminaret «Havnerollen i endring»

Endringstakten øker. Hvilke trender og drivkrefter påvirker havnerollen? Demografi, teknologi, marked, regulatoriske grep og klima. Temaet for konferansen i Kristiansand var teknologi, hvilke muligheter det gir og hvordan best utnytte fordelene. Gode tilbakemeldinger fra deltagere…

Robuste løsninger for utslippsfri transport

Stavangerregionen Havn har installert solcellepanel påtaket til Utenriksterminalen i Risavika og er i praksis selvforsynt med strøm. Solcellepanelene fyller nesten hele taket på Utenriksterminalen i Risavika og kan levere 130 kilowatt. Det gir strøm til…

Årets tildeling av tilskudd til godsoverføring

Redere innenfor EØS kan søke om tilskudd til etablering av nye transporttilbud, og nå er årets tildeling avgjort. Smyril Line Cargo Aps og DFDS Logistics AS har tilsammen fått tilsagn om 44,4 millioner kroner. Kystverket…