OVERSIKT OVER GRAFER

Container og roro - Lastenhet / Utenriks

Containere >40ft etter havn / Innen- og utenriks

Containerlast etter havn i tonn / Inn- og utgående, innen- og utenlandsk last

Containerlast etter hovedregion / Inn- og utgående, innen- og utenlandsk last

Containerlast fulle/tomme / TEU

Containerlast last/loss inn/utland / tonn

Containerlast totalt / TEU og tonn

Containervolum i hver havn / TEU lastet og losset

Containervolum i hver havn i kart / tonn lastet og losset

Eksport av fisk med lastebil / Etter destinasjon

Eksport av fisk og import av frukt og grønnsaker / Lastebil

Eksport etter bilens nasjonalitet / Unntatt last til Sverige og Finland

Eksport etter land / Hoveregioner

Eksport etter transportmiddel / Tonn. Uten tank og storbulk.

Eksport etter transportmåte / Untatt olje og bulkråvarer

Eksport med bil etter bestemmelsesland / Unntatt Sverige og Finnland

Eksport med lastebil etter vareslag / unntatt olje og malm, Sverige og Finland

Eksport med lastebil og sjøcontainer / tonn (eks. Sverige/Finnland for bil, containere via sjø)

Eksport på sjø etter vareslag / Untatt tank og storbulk

Fergetransport etter havn / Utlandet

Fergetransport etter lasttype / Utlandet

Import etter bilens nasjonalitet / Unntatt last fra Sverige og Finland

Import etter land / Total

Import etter transportmiddel / Tonn. Uten tank og storbulk.

Import etter transportmåte / Alle land og vareslag unntatt typisk bulk

Import med bil etter opprinnelse / Gods med lastebil fra alle land

Import med bil etter opprinnelsesland / unntatt Sverige og Finland

Import med bil etter vareslag / hovedvaregrupper

Import med lastebil og sjøcontainer / Tonn (eks. Sverige/Finnland med bil, containere via sjø)

Import og eksport for Norge med bil / Tonn

Import på bil etter vareslag / Untatt Sverige og Finland

Import på sjø etter vareslag / Unntatt tank og storbulk

Lastebil eksport / tonn unntatt Sverige og Finland

Lastebil import / tonn unntatt Sverige og Finnland

Roro-enheter etter havn / Inn og utgående

Sjøtransport etter havn / Andre bearbeidede varer og stykkgods

Sjøtransport etter vare og lasttype / Andre bearbeidete varer og stykkgods

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab