ShortseaShipping
AdBanner

Wallenius SOL etablert som nytt rederi

Wallenius og Svenska Orient Linjen (SOL) har etablert et rederi for nærskipsfart av skogsprodukter og annet gods. To kunder er allerede ombord med langsiktige kontrakter.

Wallenius og Svenska Orient Linjen (SOL) har gått sammen om å etablere et nytt rederi som har fått navnet Wallenius SOL AB. Det Gøteborg baserte selskapet innleder linjetrafikk med roro-fartøy fra fem svenske och finske havner i Bottenvika til kontinentet og England. Lasten består av eksport og import for skogsindustrien, men vil være tilgjengelig også for andre kunder. Totalt skal de sysselsettes fem fartøy, av disse kan opp til fire være nybygg.​

De første kundene som har tegnet langsiktige avtaler med det nye rederiet er Stora Enso og Metsä Board ​

– Tillsammans kan vi erbjuda en stark mix av erfarenhet och kompetens som stöd för en expansiv skogsindustri, sier Ragnar Johansson som er VD Wallenius SOL.

Wallenius bidrar med kompetanse innen industriell shipping, skipsbygging og fartøy drift. SOL har kompetanse innen logistikk for skogsindustrien og annen last.

Den generelle trenden er å flytte gods fra vei til sjø noe som betyr at det nye rederiet jobber med å ikke være avhengig av en kunde eller kundetype sier Ragnar Johansson:

- Å ta hånd om mer av landtransportene er helt på linje med det vi forsøker å gjøre gjennom å skape en ny effektiv og miljøvennlig infrastruktur for industrien i Bottenvika og langs Østersjøen. Ikke bare for skogsindustrien men også annen industri.

Fire nye fartøy er bestillt med planlagt leveranse i 2021. Alle fartøyene er bygd i.h.t Finsk/Svensk isklasse 1A Super som sikrer helårs operasjon også i Bottenvika. De nye fartøyene vil ha LNG-drift og bygges etter de strengeste miljøkrav.
Les pressemeldingen her

Kilde: Wallenius Lines og Svenska Orient Linjen (SOL)
Foto: Wallenius SOL

Shortsea Promotion Centre Norway​

Shortsea Promotion Centre Norway​ er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransportens til en større del av verdikjeden.​​​​​​ VI er en del av den Europeiske kompetanseklyngen av Shortsea Promotion Centre.​
Nyhetsemner:  Baltic Sea , Østersjøen
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab