ShortseaShipping
AdBanner

Sjursøyaterminalen utvides

Oslo Havn planlegger investering i både i utfylling av land, nye kraner og administrasjonsbygg på Sjursøya som en følge av den positive volumutviklingen

- Den planlagte utvidelsen er et ledd i å understøtte og være i forkant av den videre utviklingen av Norges største og mest moderne containerterminal, forteller Oslos havnedirektør Ingvar M. Mathisen til Moderne Transport.​

Oslo Havn har startet planleggingen sammen med Yilport og identifisert innhold og tidslinje for de «neste fasene» knyttet til areal og kraner. 

Opparbeide areal

​​"Vi vil påbegynne opparbeidelsen av ytterligere areal, og dermed muliggjøre etablering av en av to mulige containerstacker ytterst på Sjursøya. Tiltaket krever investering knyttet til fylling i sjø, opparbeidelse av areal, og etablering av teknisk infrastruktur for de elektriske RTG-kranene. Når fyllinger er utført, skal det bygges fundament for RTG-kranene.

Fjernstyring

​Yilport besluttet i fjor sommer å gjennomføre en pilot på fjernstyring av sine RTG-kraner. Kort forklart betyr det at kranførerne ikke lenger sitter i hver sin kran, men i stedet sitter samlet i et operasjonsrom og fjernstyrer kranene. Yilport har idag 8 RTG-kraner i lys av den planlagte utvidelsen er det identfisert ett behov for 3 ekstra RTG-kraner.

Les hele historien på Moderne Transport: Sjursøyaterminalen blir større

 
Nyhetsemner:  Oslo , Terminal
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab