ShortseaShipping
AdBanner

Landstrøm for skip på Tangenkaia

Onsdag 27. februar ble det nye systemet med landstrøm etablert på Tangenkaia – Breviksterminalen.

"Skip med spenningsnivå fra 400 til 690 volt og 50 eller 60Hz kan nå tilbys tilkobling til landstrøm ved kailigge på Tangenkaia. Firmaet Powercon har levert teknologien, og monteringen og presjekteringen har blitt utført av Caverion.

 - Etableringen er i tråd med vår strategi og miljøsatsing . Kostnadsrammen er 4,65 millioner og Enova bidrar med støtte på 1,24millioner, forklarer driftssjef Torben Jepsen.

- Dette er et viktig tiltak både lokalt og for bransjen, og det gir muligheter for endring i skipsfarten,  når de fleste havnene kan tilby landstrøm. På sikt vil det garantert bli en forutsetning at skipene skal koble seg til landstrøm, sier Jepsen.​


Fotograf; Vivi Sævik / PD​

Fakta om Landstrøm

Internasjonal skipsfart står for transport av 80% av verdenshandelen målt i volum, og er sett som en sektor som bidrar betydelig til forurensing. Det å få ned utslippene fra skipsfarten er et generelt mål. Samtidig er det spesielt ønskelig å få ned utslippene når skipene ligger i havner nær befolkningsområder, da støy og utslipp til luft kan være betydelige og bidra til helseskadelig lokalforurensning. Når et skip legger til kai trenger det ikke lenger energi til fremdrift. Likevel er det fortsatt behov for kraftforsyning om bord i skipet, blant annet til lasting/lossing, belysning, varme, kjøling mm. Energibehov for dette dekkes i dag stort sett av eget dieseldrevet hjelpemaskineri om bord på det enkelte skipet, noe som fører til lite effektiv energiutnyttelse, lokal støy og utslipp av både klimagasser og NOx, SOx og partikler; ofte i områder der befolkningen kan bli direkte eksponert for utslippene. Det å erstatte bruken av marin bunkersolje, diesel eller naturgass med strøm fra nettet, dvs. landstrøm, gir klare miljøgevinster.

Relevante ArtiklerNyhetsemner:  Grenland , Shore power
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab