ShortseaShipping
AdBanner

Nå starter utvidelsen av Revkaia

Larvik havn skal sørge for at havna står sterkere rustet til å møte økt etterspørsel i framtiden

- I den utvidelsen av Revkaia som skjer nå ligger det ingen konkrete planer om økt aktivitet. Det dreier seg om å gi oss et bedre handlingsrom når kundenes behov for infrastruktur endrer seg, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas. ​

​Utvidelsen klar i September

Larvik havn KF har inngått kontrakt med NRC Anlegg AS om utvidelse av containerhavna på Revet. 
Revkaia er i dag 270 meter, og med utvidelsen på 35 meter vil containerhavna ferdigstilt bli på 305 meter. 
Utvidelsen har et budsjett på 20 millioner kroner. 
- Den utvidelsen som skjer nå ligger innenfor det området Larvik Havn disponerer, og det er altså ikke snakk om å utvide bedriftens område, forsikrer Jonas. 
Denne uken rigges det til for arbeidet med utvidelsen, selve arbeidet med å utvide kaia skal etter planen starte om cirka to uker. 
- Kontrakten med entreprenøren sier at arbeidet med utvidelsen skal være klar i september, sier Jonas. ​


To skip samtidig 

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas sier at utvidelsen som gjøres nå er viktig i forhold til havnas framtid. 
- Utvidelsen vil blant annet bidra til å bedre muligheten til å operere to skip til kai samtidig. Den er også et skritt i forberedelsene til å kunne håndtere det første autonome og helelektriske containerskipet «Yara Birkeland», som fra våren 2020 starter å anløpe Larvik havn. Uten at vi per i dag kjenner til hvilket anløpsmønster skipet vil ha, så vil den nye utvidelsen av kai være viktig for å også kunne håndtere dette skipet, sier Jonas. 
Jonas sier også at man ønsker å bruke to kraner samtidig for å få lasting og lossing raskere unna. 
- Det vil den utvidede kaia gi oss gode muligheter til, sier han. ​

Alle ønsker dagtid 

At utvidelsen av Revkaia kan føre til at mer av arbeidet ved kai kan gjøres på dagtid, tror Jan Fredrik Jonas vil være positivt for alle parter. 
- Å få mere av lasting og lossing på dagtid skjer ikke automatisk fordi kaia blir utvidet, men utvidelsen gir grunnlag for det, sier Jonas. 
- Vi er jo avhengig av at kundene våre legger opp rutene sine slik at det kommer mer skip på dagtid, sier han. 
Jonas sier at mer arbeid på dagtid vil være økonomisk positivt for Larvik havn og kundene, og at folk flest naturligvis ønsker å jobbe på dagtid. 
- I tillegg vil dette være positivt for nærmiljøet, og nå legges det i alle fall til rette for at mer arbeid kan skje på dagtid, sier han. ​

Kilde: Østlandsposten v/BJØRN-TORE SANDBREKKENE

Relevante artikler


Nyhetsemner:  Larvik
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab