ShortseaShipping
AdBanner

Trondheim havn åpner årets cruisesesong

Når AidaAura legger til Turistskipskaia på Brattøra onsdag morgen kl.08.00 markerer det både starten på årets cruisesesong men også overgangen til en helt ny beregningsmodell, EPI-skalaen (Environmental Port Index), for å belønne miljøvennlig adferd under oppholdet i havn.

Anløpet av AidaAura representerer både starten på cruisesesongen 2019 og at Trondheim havn er blant landets første til å ta i bruk en helt ny beregningsmodell, Environmental Port Index (EPI) som skal belønne miljøvennlig adferd. AidaAura kan innkassere sine første miljøpoeng allerede onsdag morgen. Trondheim Havn forteller om dette på sine hjemmesider. 

EPI-skalaen

Er initiert av Bergen Havn og utviklet av DNV GL i samarbeid med 11 cruisehavner i Norge. Som et av landets første cruisehavner, skal Trondheim Havn nå benytte beregningsmodellen til å knytte cruiseskipenes miljøpåvirkning til pris. Skipene rangeres på en skala fra 0 – 100 utfra hvilken renseteknologi og drivstoff som benyttes under oppholdet. Hvordan EPI-scoren benyttes videre er opp til hver enkelt havn. 

-  I Trondheim Havn har vi utviklet fem ulike priskategorier. Jo høyere EPI-score, jo mindre betaler cruiseskipene for sine anløp til oss. De rederier som har investert i ny, miljøvennlig teknologi og benytter det under sitt besøk i Trondheim vil komme rimeligere fra sitt Trondheimsbesøk enn de rederiene som ikke gjør tilsvarende miljøgrep. Det skal lønne seg å bidra til det grønne skiftet, forteller Maria Kühnl, cruisekoordinator i Trondheim Havn.

-   Det er frivillig å sende inn data, men vi håper at alle rederiene likevel ser nytten i det. EPI er et nyttig verktøy for å få bevissthet rundt skipets miljøavtrykk i tillegg til en mulighet for rimeligere anløpsavgift. Det gir mer kunnskap, både for oss og rederiene, sier Kühnl. ​

Les også - Norwegian Ports Launch Environmental Port Index

Ikke en rabattordning

 -  EPI er ikke en rabattordning, men en forutsetning om miljøvennlig drift som skal gi utslag i pris. I en overgangsfase vil en høy ESI-score gi fortsatt bedre pris, selv om man ikke får en EPI-score. Når EPI-modellen er godt innarbeidetvil den erstatte dagens ESI-ordning for cruiseskipbesøk til Trondheim Havn, forklarer Kühnl.

 -  For AidaAura er det avgjørende å få en EPI-score for å få bedre pris ved sitt besøk. Skipet er ikke ESI-registrert slik noen av de nyere skipene i flåten er. Vi har likevel stor tro på at AidaAura kan få en god score ved rett drift til kai, sier Kühnl.

Kilde: Trondheim Havn
Nyhetsemner:  Miljø , Trondheim , VELG SJØVEIEN
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab