ShortseaShipping
AdBanner

Britain + Exit = Brexit - Dette bør du vite

I folkeavstemmingen den 23.06.16 valgte Britiske velgere å stemme for å melde Storbritannia ut av EU. Hvirdan utmeldingen vil skje er det på den annen side ikke enighet om og det snakkes om "hard" and "soft" Brexit scenarioer tilknyttet utmeldingen.
"People tend to view Brexit as an event, rather than a process" Richard Wood Storbritannia Norges ambassadør på Haugesund festivalen 05.02.2019

Fakta om Brexit

  • 3 Juni 2016 stemte 51.9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.

  • 13 November 2018 bekreftet statsminister Theresa May at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst mellom Storbritannia og EU

  • 25 november 2018 ble May enig med EU om en endelig Brexitavtale

  • Avtaleteksten må fortsatt godkjennes av Parlamentet i London

  • Denne Brexit-avtalen ble nedstemt 15 januar 2019 etterfulgt av mistillitsforslag mot May den 16 januar, som det ikke ble flertall for

  • Ny avstemming om en revidert Brexit-Avtale skal etter planen finne sted i februar

  • Med ingen avtale – «No-deal» - går britene ut av EU uten en avtale

  • 29 mars 2019 går britene ut av EU, med mindre partene blir enige omen utsettelse eller ny folkeavstemming​


I forbindelse med folkeavstemmingen den 23.06.16, hvor britiske velgere stemte for å melde Storbritannia ut av EU, har som ett resultat av nedstemmingen av Brexit avtalen den 15.01.19 har produsert ulike scenarioer til hvordan denne utmeldingen vil foregå. Vi snakker da gjerne om 2 scenarioer:

  • Storbritannia forlater EU med en avtale («deal»)
  • Storbritannia forlater EU uten en avtale («no deal»)

Hva betyr disse 2 scenarioene for næringslivet? Les også Norge og Brexit


Storbritannia forlater EU med en avtale («deal»)

Dersom denne avtalen blir gjeldende, vil Storbritannia behandles som et EU-medlem i en overgangsperiode som er ment å vare fra 29. mars 2019 til 31. desember 2020. I denne perioden vil Storbritannia også behandles som om de var et EØS-medlem. Denne overgangsperioden kan maksimalt forlenges med to år. Dette beskrives også som en soft-Brexit.

Norges forhold til Storbritannia vil dermed i liten grad endres 29. mars 2019 dersom brexit skjer på grunnlag av en avtale mellom EU og Storbritannia.

Storbritannia forlater EU uten en avtale («no deal»)

Dersom utmeldingsavtalen ikke ligger til grunn for Brexit, vil Storbritannia forlate EU 29. mars 2019 klokken 23:00 britisk tid og fra det tidspunktet ikke lenger behandles som EU-medlem eller part i EØS-avtalen. Dette er også kjent som «no deal».

Et slikt utfall vil få betydelige konsekvenser for Norge. Dette fordi vårt forhold til Storbritannia i stor grad reguleres av EØS-avtalen, og andre avtaler som Norge har med EU.​​ ​​

Mer informasjon

​​EU:

Storbritannia:

Nyhetsemner:  EU , VELG SJØVEIEN
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab