ShortseaShipping
AdBanner

Finansielle insentiver

Her er vår oversikt og støttemidler for nærskipsfart.
Her er norske ordninger: 
 • Tilskudd for godsoverføring
 • Tilskudd for havnesamarbeid
 • MAROFF
 • Transport 2025
 • ENOVA
 • Pilot-E
 • Pilot-T
EU: 
 • Horizon 2020
 • IRANET
 • EIB
For bistand, ta kontakt med: 
 • ​Jørn Askvik
  shortsea@shortseashipping.no 
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab