ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Miljøvennlig bulkskip

NOAH inngår avtale med Hagland Shipping om miljøoppgradering av bulkskip.

Det er NOAH som skriver dette på sine web-sider. 

NOAH behander uorganisk farlig avfall, forurenset jord og sedimenter på Langøya utenfor Holmestrand og denne lasten fraktes dit med bulkskip og lastebiler. 

NOAH og Haugesund-rederiet Hagland Shipping går sammen om å utruste et bulkskip med utslippsfrie landoperasjoner og inn- og utseilinger.

– Skipet er en del av selskapets miljøsatsing, og det første i sitt segment med batteriteknologi og elektrisk cargohandling, sier Jon Arvid Holmberg, leder for strategisk logistikk i NOAH.

Årlig er det nærmere 300 anløp for lossing ved Langøya utenfor Holmestrand, der NOAH mottar farlig uorganisk avfall for behandling og lagring.

Sammen med Haugesund-rederiet Hagland Shipping ruster NOAH nå opp bulkskipet «Hagland Captain» for nesten 30 millioner kroner. Prosjektet har blitt omtalt i både Teknisk Ukeblad og Finansavisen etter kontraktsigneringen.

Kan redusere utslippene med mellom 80 og 90 prosent​​

Skipet skal være ferdig ombygget i løpet av 2019, og vil kunne seile utslippsfritt nært land og i havner. Store batteripakker skal installeres og vil sørge for at skipet klarer opptil en halvtime elektrisk seiling.

– Ombyggingen reduserer både støy og utslipp ved skipets landoperasjoner og inn- og utseilinger, sier Øivind W. Aanensen, operasjonsdirektør i Hagland Shipping.

Losseoperasjonene skal også foregå elektrisk. Motorene skal dessuten forberedes for bruk av biodiesel. Til sammen vil oppgraderingene kunne redusere utslippene med mellom 80 og 90 prosent.

Langsiktig samarbeid baner vei for sats​​​ing på teknologi

Investeringskostnaden for oppgraderingene beregnes til mellom 25 og 30 millioner kroner. NOAH garanterer for investeringen og deler risikoen med Hagland ved å inngå en avtale på ti år.

– Med langsiktige avtaler ser vi at rederiene vil satse på ny teknologi sammen med oss, sier Holmberg i NOAH.

Hagland skal utruste, drifte og eie skipet, mens NOAH er en av flere oppdragsgivere som vil bruke det til frakt av masser. Etter søknad har NoX-fondet innvilget en stønad på inntil 80 prosent av investeringskostnaden.​

Nyhetsemner:  Bruker sjø , Vareeier , Prosjektlast
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab