ShortseaShipping
AdBanner

Biodrivstoff for skipsfart

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har laget et teknisk kunnskapsgrunnlag for et mulig omsetningskrav i skipsfart.

Arbeidet er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Bakgrunnen for oppdraget er et anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere muligheten for å introdusere et omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfart.

Rapporten er blant annet basert på en analyse av tekniske begrensninger for bruk av biodrivstoff i skip gjort av DNV GL. Den viser blant annet at en i det videre arbeidet med omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfarten bør være særlig oppmerksom på tekniske utfordringer ved innblanding av biodiesel som består av FAME (fatty acid metyl ester).

Biodiesel som består av HVO (hydrotreated vegetable oil) har ikke de samme tekniske utfordringene, men tilgjengelighet og konkurranse med innblanding i andre transportsegmenter kan være en utfordring. Biogass kan benyttes uten vesentlige modifikasjoner i eksisterende LNG skip. I videre utredninger av et omsetningskrav i skipsfart bør blant annet muligheter for produksjon og leveranse av biogass til skip inkluderes.

Les rapporten her​

Nyhetsemner:  Klimautslipp , Miljø
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab