ShortseaShipping
AdBanner

- Sats på bygg og anlegg

Dette er rådet til norske havner fra Kystlast-prosjektet.

Det sier Geir Svendsen, Cargo-Man, som bistår Sandenes havn med å lede Kystlast 2 på vegne av havnene i Harstad, Bodø, Trondheim, Bergen, Sandnes, Kristiansand, Larvik og Moss.​ Prosjektet er støttet av Kystverket. 

Beste lasten

Den beste kystlasten er store forsendelser og volum over lengre strekninger. Det må være kort avstand fra havn til avsender/mottaker og godset må tåle sjøtransport. Last for bygg og anlegg kvalifiserer og i Kystlast 2 fokuserer havnene på byggevarer. 

Utfordringer​​

I Kystlast 1 i fjor konkluderte man med for mange aktører kompliserer og fordyrer dør til dør konseptet. Det er for lite fokus på sluttkundens behov og mottakerhavner må tilpasse seg markedspris, som del av dør/dør-leveransen. Størst potensial for sjøtransporten ligger i byggevarer, men havnelogistikken mangler overordnet felles struktur/retningslinjer. For å lykkes må havnene må utvikle nye lokale tjenester.

​I Kystlast 2 vil havnene avklare byggenæringens fremtidige behov og krav og stimulere til økt samarbeid mellom havnene og andre aktører. Sjøtilbudet og havnelogistikken må videreutvikles og tilpasses behovet. Alle aktørene i kjeden må samarbeide og gjøre hverandre bedre.

Byggevarer​​​

​Byggevareindustrien er betydelig med en årlig omsetning på kr 24 milliarder per år. De 16 største aktørene står for 2/3 av omsetningen. Byggevarekjedene omsatte i tillegg for kr 43 milliarder. De seks største, Optimera, Byggmakker, Coop, Bygger'n, Løvenskiold Handel og XL-Bygg sto for 3/4 av omsetningen. 

I Kystlast 2 er det gjennomført over 30 bedriftsbesøk med byggevarekunder og det er bekreftet et stort marked i byggenæringen. Havnene har fått positiv respons, spesielt på nye tjenester som fremskutt lager og andre lokale logistikktjenester satt i system. Det finnes gode muligheter for å få med to større pilotkunder.

Stor jobb​

Men mye må på plass. Havnene må forenkle prissettingen og prise i henhold til markedsmuligheter, de må ta større del i operativ styring, de må øke forståelse for sluttkundens behov og de må tilpasse og ta i bruk ny teknolog (digitalisering). Rederiene bør utnytte muligheter ved å ta havnene med i planlegging, øke tilliten til havene og samarbeide mer for å utnytte tilgjengelig skipskapasitet. Myndigheter bør bidra til standardisering og helhetstenkning og gi insentiver til å etablere effektiv logistikk. 

Ord til handling​

Geir Svendsen mener at det på tide å gå fra ord til handling: 

  • Mer gods på sjøveien gir et grønt fotavtrykk på en vedlikeholdsfri «sjøvei».
  • Planlagt transport og helhetstenkning gir god økonomi.
  • Aktive havner vil bidra til økt volum.
  • Vi må styrke konkurransesituasjonen og få tilbake kystlast på sjøen.
  • Samarbeid er å ikke alltid ha fordelen for en part. 
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab