ShortseaShipping
AdBanner

Nye ruter for Nor Lines

Nye ruter og havner legges til i Østersjøen, Tyskland og Nederland.

Dette melder Samskip i en pressemelding. 

Samskip legger om Nor Lines ruter som forbinder Nordsjøen og Baltikum til Norge og øker dermed kapasiteten, frekvensen og antall havner.

Deles i to ruter​​​​​​​​

Endringen, fra 1. oktober 2018, imøtekommer økende etterspørsel etter fryse- og prosjektlast sørgående og øker kapasiteten for stykkgods og prosjektlaster nordover langs norskekysten og videre til Russland. Dagens to Nor Lines ruter øker til tre.

Kapasiteten på ruten mellom Østersjøen og Norge bli utvidet fra tre til fire fartøy, hvert med kjøle-,  palle- og dekksplass samt 50 tons krankapasitet. Den tidligere Polen-ruten blir delt i to, med to skipspar i to separate ruter og ukentlig frekvens. 

​To skip vil koble Nord-Norge med tyske og nederlandske havner, med fokus på frossen fisk og prosjektlaster sørgående og palle- og prosjektlaster nordover. Målet er å tilby fleksibilitet til havnekombinasjonen, med Nord-Norge og Murmansk og Arkhangelsk i Russland tilgjengelig direkte fra Tyskland og Nederland.

Det to andre skipene vil betjene importører og eksportører i danske, polske og baltiske havner. Ruten anløper havner fra Fredrikstad til Tromsø, med faste ukentlige anløp nordover og prioriterer sørgående anløp for kjøle-/fryse-/prosjektlaster.

Velsen

​​I tillegg vil Nor Lines rute som forbinder Nederland med Vest-, Midt- og Nord-Norge hver uke (Continental Line) også anløp i den nederlandske fiskehavnen Velsen. Havnenes Kloosterboer Velsen BV-terminal er et senter for fryse/kjøle-lagring og -distribusjon, som tilbyr videre sjøforbindelser til Storbritannia og Portugal.

Anløpet av Velsen som første nederlandske havn forventes også å tiltrekke nordgående palle- og prosjektlaster.

Linjen fra Nederland til Norge opprettholdes med de LNG-drevne fartøyene Kvitbjørn og Kvitnos, som hver tilbyr 1.500 lane meter RoRo kapasitet, 122 TEU container-kapasitet, 1500 tonn kjøle/fryserom og tungløftkapasitet.

- Samlet sett gir denne reviderte servicestrukturen betydelig kapasitet og fleksibilitet for norsk virksomhet, og styrker Nor Lines i tørrlast-, prosjektlast-, sjømat- og palle-segmentene, sier Caesar Luikenaar, direktør i Samskip.

Nye havner i Østersjøen​​ og Tyskland og Nederland

- En nyhet er at Nor Lines regelmessig vil anløpe Klaipedia, Gdansk og Velsen, og betjene nordvest-europeiske og baltiske sjømathavner på en optimal måte. Vi vil også tilby fleksibiliteten for anløpene på Cuxhaven og Eemshaven med god kapasitet gjennom sesongmessige topper, samtidig som vi øker vår støtte for nordnorsk fiskeri.

Luikenaar understreket at serviceoppgraderingene kommer i tillegg til Samskips tre ukentlige containerforbindelser fra Hamburg, Bremerhaven og Rotterdam til Norge. Han legger til at endringene gir ny fleksibilitet til et allerede omfattende rutetilbud.

- I tillegg til å være sterk i kjølefraktmarkedet, kan Nor Lines skip håndtere palletisert last, big bags, containere, RoRo og stor prosjektlast. Mellom Østersjøen og Norge er Nor Lines unik med krankapasitet for 50 tonns løftoperasjoner, og mellom Rotterdam og Hammerfest, opp til 80 tonn med Kvitbjørn og Kvitnos.

Her er Nor Lines og Samskip nye ruteplan. Vi oppdaterer ShorseaSchedules så snart som ruteplanene er tilgjengelig på Nor Lines web-sider. ​


Nyhetsemner:  Nor Lines , Nord-Norge , Linjetilbud , Ruter
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab