ShortseaShipping
AdBanner

Hav Line sender fisken direkte

Fisken hentes i sjøen og leveres ferdig slaktet i Danmark. Den kjører dermed aldri på norske veier.

​Hav Line har jobbet i ti år med ideen og har med seg lakseekportøren, Sekkingstad. 

Skipet Norgetian Gannet skal hente, slakte og frakte lasten fra fiskemerder til et gigantisk sorterings- og pakkeanlegg i Hirtshals. Skipet er bygget i Spania. 

– Kapasiteten på skipet vårt tilsvarer rundt ti prosent av den totale eksporten i Norge i fjor, forteller Carl-Erik Arnesen til MT Logistikk. Han har det siste året har jobbet som administrerende direktør i Hav Line. 

Norwegian Gannet suger fisken opp fra merdene. Ombord blir den bedøvet, slaktet, sløyet og lagt i nedkjølt vann på under 0 grader. Slakteprosessen tar fire til ti timer. I Hirtshals pumpes fisken over i det automatiske sorterings- og pakkeanlegget, som vist på videoen under. Anlegget tar 240 fisk per minutt. 

Ifølge beregninger fra Hav Line er fisken ferdig pakket og på vei sørover fra Hirtshals ett til to døgn raskere enn om den hadde kommet med ferge fra, for eksempel, Larvik.​

Hav Line mener at fisken blir mindre stresset og dermed av bedre kvalitet med deres metoder. Dødligheten underveis reduseres og fisken kjøles raskere ned. Dette kan gi en ekstra holdbarhet på opp til en uke. Fisken har lavere temperatur når den legges i kasser og det gir mindre is i kassen og mer fisk. 

Norwegian Gannet vil gå til Hirthals 2,5 ganger per uke med 1000 tonn fisk. Dette fjerner 125 vogntog fra veien per uke og Kystverket har gitt Hav Line en støtte på kr 23 millioner for godsoverføring for dette. 

Bilde og video fra Hav Line. 

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab