ShortseaShipping
AdBanner

Vekst i container

Statistikk for andre kvartal er nå klar og viser en positiv utvikling.

Grafen nedenfor viser de totale container-volumer i tonn fordelt på hovedregion. Det aller meste er utenriks, siden containere på sjø ikke har vært en suksess innenlands, foreløbig. 

Totalt ble det skipet ​1,52 millioner tonn i container i andre kvartal 2018. Volumet økte 2 % i forhold til samme kvartal året før. I første kvartal var volumet 1,45 millioner tonn, 1 % lavere i forhold til året før. I tillegg var 4. kvartal i 2018 et svært sterkt kvartal med hele 1,61 millioner tonn. ​Antall TEU i andre kvartal 2018 utgjorde 194 000, en økning på 1 % i forhold til året før.

Det er fortsatt noe å gå på i forhold til toppvolumet på 1,67 millioner tonn i tredje kvartal 2014, men i sum har vi vært gjennom tre gode kvartal og det tegner godt for 2018. I 2014 gikk det fortsatt last med Nord-norgelinjen og dette utgjorde 0,1 millioner tonn. 

For Oslo havn er utviklingen god. De nådde ​362 000 tonn og var nesten på nivå med toppen på 364 000 tonn i første kvartal 2014. Den nest største havnen i tonn er Larvik med rekordvolum på 222 000 tonn i andre kvartal. Tredje størst er Borg med 123 000 tonn og deretterfølger Mosjøen med 114 000 og Kristiansand med 112 000.

Tips: Klikk på søylene nedefor for å mer detaljer i hver region. Klikk på Data for å laste ned data for grafene.  

Nyhetsemner:  Container , Statistikk
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab