ShortseaShipping
AdBanner

Helelektrisk transportkjede over Oslofjorden

Multimodale transport uten utslipp finnes ikke. ASKO mener det er mulig.

Kai Just Olsen presenterte hvordan ASKO vil gjøre det ​på Sjølogistikkonferansen i Stavanger. 

Bakgrunnen er at ASKO skal etablere nytt lager i Sande og det gir økt trafikk over Oslofjorden mellom ASKO lagre i Vestby og Sande og andre ASKO-selskaper på Sør- og Vestlandet. Alternative transportveier over Oslofjorden er fergeforbindelsen Horten-Moss, som er stengt om natten, og Oslofjordtunnelen, som er upålitelig og som har forventet stor volumøkning. 

ASKO alene vil ha 150 daglige trailerkryssinger over Oslofjorden innen 2030. ASKOs ambisjon er klimanøytral bærekraft. De ønsker derfor å etablere dør-til-dør transport uten utlipp.

Løsningen er autonome batteridrevne roro-ferger som frakter løstraller over Oslofjorden og elektriske lastebiler i begge ender. 

Løsningen er robust og fleksibel med korte ledetider og høy punklighet. Andre aktører som NOAH, Europris og Felleskjøpet er invitert til å bruke tilbudet. 

ASKO går dermed i front med en innovativ og bærekraftig løsning med full kontroll over hele transportkjeden og mange utviklingsmulighter. 

Kai Just Olsen mener at det er potensial for å spare 1 000 000 trailer-kilometer per år - med null utslipp. Målet er å kunne redusere transportkostnadene med 5 % eller mer. Han påpeker at det fortsatt er mange biter som må på plass for å realisere besparelsene og at leverandørene jobber aktivt med dette nå. ​

ASKO har fått Pilot-E støtte til å etablere lastbiltransport til og fra havn med elektrisk lastebiler. Sannsynlig løsning er pantograf for lading i begge ender av transportn. 

Miljømessig vil transportløsningen medføre en CO2-redusjon på 2 400 tonn per år. Og, det vil elimineres 120 lastebiltransporter per dag, tilsvarende 30 000 per år, gjennom Oslofjordtunnelen. 


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab