ShortseaShipping
AdBanner

Viasea lanserer ny ukentlig service

Viasea utvider sitt tilbud og dekker nå også Kristiansand.

Viasea utvider rutenettet sitt og vil tilby Kristiansand som en del av de ukentlige rutene fra Europa og Baltikum. Fra og med den 2.oktober vil skipet deres Carla ankomme havnen i Kristiansand hver tirsdag morgen. Fokuset er forutsigbarhet – og å være et realistisk alternativ til veitransport i store deler av Europa. Med denne nye ruten vil Viasea tilby et godt alternativ for store mengder gods som blir importert eller eksportert i denne regionen.

- Vi vil tilby et konkurransedyktig alternativ til veitransport for industrien i Kristiansand-området, med mesteparten av markedet i Europa dekket. Vi har stor tro på sjøfrakt som et miljømessig alternativ med konkurransedyktige priser, forutsigbare og korte transit tider. Basert på vår suksess i indre Oslofjord, hvor vi har tilbudt vårt konsept med bra resultat i to år, er vi klare for å gjenskape samme suksess med gode fordeler for markedet i Kristiansand,  sier Morten Pettersen, Managing Director Viasea Shipping  

Kristiansand er en naturlig utvidelse av Viasea sine eksisterende ruter, og Viasea mener det er et stort potensiale for å flytte gods fra vei til sjø i denne regionen. Kristiansand Havn er en av landets største havner, og et viktig transportknutepunkt i sør.  Med svært godt rutenett, transittider og forutsigbare ankomster fra BeNeLux, Tyskland, Storbritannia, Polen og Øst-Europa gjør Viasea det enkelt å flytte gods fra vei til sjø.  Det er også flere fordeler ved å velge sjøfrakt, det å frakte gods sjøveien har vist seg å være rimeligere og mer miljøvennlig sammenlignet med andre former for transport. Bedrifter som velger det grønnere fraktalternativet, viser samtidig at bedriften har vilje til å tilpasse seg til en mer miljøvennlig drift, noe kundene deres gjerne etterspør.  Viasea, med sine tjenester, kan hjelpe med å redusere antall trailere på veiene.​

Se www.viasea.no​ for mer detaljer. 

Bilde: Viasea. Kilde: Pressemelding. 

Viaseas ruter på ShortseaSchedules. Klikk på kartet.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab