ShortseaShipping
AdBanner

Horten blir testområde

5. desember signerte samarbeidspartnere avtale om å etablere et testområde for autonome fartøy i Horten. Med det har Norge tre testområder av dette slaget, opplyser Kystverket.

Det er Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Kongsberg Maritime AS, Forsvarets Forskningsinstitutt, DNV-GL, Horten Kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge som nå går sammen om å opprette testområdet.

Muligheter i Horten

Det er et høyt aktivitetsnivå når det gjelder forskning og utvikling av autonome fartøy i Horten. I området er det flere aktører som utvikler teknologi for autonome fartøy. Kongsberg Maritime utvikler teknologi til skipet YARA Birkeland som skal gå i rute mellom Larvik og Herøya. Forsvarets forskningsinstitutt(FFI) forsker på teknologi til ubemannede og autonome fartøy. Og Høgskolen i Sørøst-Norge har stort fokus på forskning på teknologi, styring og menneskelige aspekter til autonome fartøy. 

Ordfører Are Karlsen er svært fornøyd med at vi får et slikt testområde på plass i Horten kommune: 

- Tidligere var Horten kjent for skipsbygging. I dag er vi kjent for et teknologisk næringsliv i verdenstoppen. Det nye testområdet setter oss på kartet gjennom en kombinasjon av dette; skip og høyteknologisk utvikling.

Sikkerhet i høysetet

Avdelingsdirektør for sjøsikkerhet, Arve Dimmen, signerer avtalen for Kystverket.

- Vi ønsker å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles og ulike konsepter skal prøves ut. Vi vil bidra til å gjøre Norge til en ledende nasjon i utprøvingen av autonome løsninger for skip. For dette er løsninger som kommer, understreker Dimmen. En utvikling vi ønsker å være med på, og påvirke til beste for norsk sjøfart og ikke minst for å ivareta dagens høye sjøsikkerhetsnivå.

Krav til testområde 

Testområdet er geografisk avgrenset til Breiangen og Indre havn. Det skal kun gjennomføres aktiviteter i testområdet i Horten etter gjeldende regelverk. Testområdet er ikke begrenset til avtalepartene alene, men gir mulighet for enhver relevant aktør, både norske og utenlandske til å kunne benytte området. Testområdet vil offisielt tas i bruk fra og med den 6. desember 2017.​

AVBILDET: Fra signeringen av avtalen som gjør Horten til nytt testområde for autonome fartøy. Fra v. Lasse Karlsen, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoraret, Kristian Bogen, prorektor, Høgskolen i Sør-Øst Norge, Egil Haugsdal, president i Kongsberg Maritime, Elling Tveit, avdelingsleder, FFI, Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør, Kystverket, ordfører Are Karlsen fra Horten kommune, Bjørn-Johan Vartdal, programdirektør for Maritime Transport i Group Technology Research, DNV GL. Foto: Horten kommune.


Nyhetsemner:  Autonomi , Horten , Kystverket , Oslofjorden
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab