ShortseaShipping
AdBanner

Klar til bruk

Den første av to haller står nå klar til bruk for Sea-Cargo på Haugesund Cargo Terminals, Husøy.

Sea-Cargo og Karmsund Havn IKS inngikk i 2016 en avtale om tilrettelegging og utvikling av infrastruktur til Sea-Cargo på Haugesund Cargo Terminals, Husøy (Karmøy). Formålet med avtalen er å utvikle et strategisk godsknutepunkt i Vest-Norge, med nærhet til Haugesund, Bergen og Stavanger, hvor Sea-Cargo får tilpasset infrastruktur, med blant annet lagerbygg og utearealer.

30.august sendte Karmsund Havn IKS og Sea-Cargo ut en pressemelding om at de var enige om oppføring av to lagerhaller, på til sammen 2.040m2. Oppføring av hallene markerer starten på Sea-Cargos storsatsning på Haugesund Cargo Terminals. Hallene vil etableres sentralt ved container og ro-ro terminalen og oppføringen startet umiddelbart. Karmsund Havn IKS er byggherre og leier ut hallene på en lengre avtale til Sea-Cargo.

Den første hallen er nå klar, og ble tatt i bruk av Sea-Cargo mandag 20.november., opplyser Karmsund ​​​​Havn.


Nyhetsemner:  Karmsund , Havn , Sea-Cargo , Terminal
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab