ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

En konklusjon du bør få med deg

Sjøtransport er mer miljøvennlig enn andre transportmidler, selv om du regner med eksterne kostnader ved havnedrift, slår en ny TØI-rapport fast. Lite gleder oss mer.

I den nye rapporten har forskerne Kenneth Løvold Rødseth, Paal Brevik Wangsness og Ronny Klæboe ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) brukt strekningen Oslo-Rotterdam som case. De tre konkluderer med at sjøtransport er mer miljøvennlig enn frakt med lastebil og elektrisk godstog. 

I forbindelse med forskningsprosjektet EXPORT har Rødseth, Wangsness og Klæboe studert privatøkonomiske og miljømessige konsekvenser som godshåndtering i havn medfører. nærmere bestemt har de sett ​på hva slags ulemper havnedriften fører med seg, og hvilke samfunnsøkonomiske kostnader som er forbundet med en marginal økning i havnenes aktivitetsnivå.

Denne rapporten viser at det er vesentlige eksterne kostnader knyttet til å håndtere gods i havn. Når disse eksterne kostnadene er inkludert i analysen, vil sjøtransport isolert sett framstå som mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt. Allikevel finner vi at sjøtransporten er mer miljøvennlig enn andre transportmidler også i dette tilfellet. Vi illustrerer dette ved hjelp av et eksempel om godstransport mellom Oslo og Rotterdam, som tar utgangspunkt i Magnussen et al. (2015) sin utredning av eksterne kostnader for sjøtransport i Norge, opplyser forskerne.

- Vi ser at eksterne kostnader i havn – som her i første rekke dreier seg om kostnader ved utslipp til luft i Oslo havn – gir et vesentlig bidrag til eksterne kostnader ved sjøtransport. Samtidig er dette påslaget for lite til å endre rangeringen av transportmidlene, heter det i rapporten.​

Hele TØI-rapporten finner du her.​

​Arkivfoto.Nyhetsemner:  Rapport , Godsoverføring , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab