ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Tar roret i Color Line Cargo

Terje Røli tar over ledelsen i det selskapet som leverer mest sjøtransport av gods til og fra Norge.

Color Line Cargo ​er en stor og viktig aktør for sjøtransport til og fra Norge med mange daglige anløp til Kristiansand, Larvik, Sandefjord og Oslo. Deres volum tilsvarer 23 % av det totale volumet over Svinesund med lastebil hver dag. 

​​Det er derfor en viktig begivenhet når en ny leder ta over. Terje Røli​ kommer fra stilling som Direktør for Revenue Management og Inntektsoptimalisering og har arbeidet litt over 7 år i Color Line. God inntjening står derfor i fokus og han har tidligere hatt tilsvarende stilling i​ SAS. 

Rutenett​

Color Line Cargo tilbyr skipning på disse strekninger:

  • Hirtshals-Kristiansand 2x/dag
  • Hirtshals-Larvik 2x/dag 
  • Strømstad-Sandefjord 4x/dag
  • Kiel-Oslo 1x/dag

I følge data fra SSB gikk det 1,5 million tonn last på disse strekningene i 2016, tilsvarende 95.000 full-lastede semi-trailere. Dette utgjør en betydelig andel av vår import og eksport. Den viktigste strekningen er Hirtshals-Larvik med 0,6 millioner tonn etterfulgt av Hirtshals-Kristiansand med 0,3 millioner og Kiel-Oslo med 0,3 millioner tonn. Inngående lastvolum utgjorde 57%. Vogntog med trekkvogn og sjåfør utgjorde 84%, mens resten var last på løstraller. I tillegg tilbyr også Color Line Cargo skipning av nybiler med et volum på omtrent 10.000 enheter på år. 

Til sammenligning utgjør det totale ferge markedet på utlandet 2,2 millioner tonn, hvorav løstraller var 80%.

- Vi skal videreforedle Hirtshals-Larvik, sier Terje Røli i et intervju med oss. - Dette er en viktig strekning for importen til Norge. 

- Hele bransjen lider av svake resultater med sterk konkurranse fra utenlandske sjåfører, som vinner markedsandel inn til Norge og som drar fordel av kabotasjekjøring innenlands, sier Røli videre. - Vår kapasitet er fullt utnyttet og vi jobber derfor for en sunnere rate-strategi hvor målet er å styrke topplinjen for videre ekspansjon av vårt tilbud.

- Vi vil arbeide sammen med transportørene for å sikre gode logistikkløsninger for import og eksportindustrien.

Miljøfokus​​

Color Line har et sterkt miljøfokus. De var først ut med landstrøm, allerede i 2011, og bruker nå landstrøm i alle sine skandinaviske havner. I Oslo alene utgjør landstrøm et redusert utslipp av NOX tilsvarende 5000 biler. De bygger også verdens største hybrid-skip, som skal settes inn i ruten mellom Sandefjord og Strømstad. - Som en kuriositet vil spillvarmen brukes til å dyrke grønnsaker på øverste dekk, sier Røli. 

- Sjøtransport er mest miljøvennlig, også med utenlandsfergene. Vi gjør derfor en analyse av CO2-utslippet for last, sammen med DNVGL. Resultatene blir lagt frem før jul og vi ser frem til å kunne gi våre kunder en oversikt over hva de sparer med å bruke våre ruter. 

Se Colorline Cargos ruter på ShortseaSchedules her: 


Nyhetsemner:  Color Line Cargo
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab