ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Antwerpen havn trenger fire minutter av din tid

Antwerpen havn har som mål å øke den sjøveis containertransporten til Norge, Spania, Storbritannia og Irland. Men - de trenger info fra deg som er vareeier.

Oslo Havn KF har fått en henvendelse fra Antwerpen Havn. Det dreier seg om en spørreundersøkelse som i disse dager utføres blant vareeiere - uansett om de benytter sjøtransport eller ei pr. dags dato. Målet med undersøkelsen er å kartlegge mulig gods som kan gå mellom østlandsområdet og Antwerpen.​

Undersøkelsen er viktig, fordi den vil gi Antwerpen Havn å finne ut hvor mye gods som det potensielt er mulig å overføre fra vei til sjø - med rett service, effektivitet og til en pris som er konkurransedyktig. 

Spørreundersøkelsen vil ta omlag fire minutters av din tid - men hjelpe miljøet og alle oss som jobber for å få til godsoverføring fra vei til sjø. 

Spørreundersøkelsen.

Takk for at du tok deg tid til å bidra!​

 

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab