ShortseaShipping
AdBanner

Drammen havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med containertog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.

Det er Drammen Havn som melder dette i en pressemelding, som du kan lese her:​

- Nå har vi endelig containertrafikk tilbake på sporene og har stadfestet posisjonen, som en av Norges beste intermodale havner, sier assisterende havnedirektør Ivar Vannebo.

Sommeren 2015 ble togsporet fra Drammen havn på Holmen stengt på grunn av de store jernbaneutbyggingene på havna. I september måned i år  var sporkrysset ut til containerhavna på plass. Med Green Cargo sitt togtilbud, gir dette Maersk og Unifeeder sine varestrømmer en effektiv kobling mellom skip og bane.

- Dette gir oss stabilitet, forutsigbarhet og store miljøbesparelser, sier Marthe Madsgård i Maersk.

I perioden jernbanesporet har vært stengt, har alt godset blitt fraktet med lastebil fra Drammen havn til Alnabru, der det videre har blitt lastet over på bane.

- Viktig hendelse

Når man nå kan kutte den siste biltransporten, er besparelsene både for transportselskapene og for miljøet store. Det har ukentlig blitt sendt cirka 40 TEU’s hver vei Drammen-Oslo, i følge Kjell Owrehagen i Green Cargo.

- Dette er en viktig hendelse. Vi har jobbet for dette lenge og vært i tett dialog med togselskapene. Nå fjerner vi lastebilene fra veien og får lasten direkte over på bane. Alt som erstatter lastebiler er et gode, sier Jarle Aakredalen i Unifeeder.

Han fremholder at mange tviholder på lastebilen av gammel vane, og at man i mye større grad må fokusere på fordelene av sjøtransport - og ikke minst - kombinasjonen sjø og bane.

- Vi håper å etablere Drammen som en gateway til Stavanger, Bergen og Trondheim. Drammen er en veldig aktiv havn, som gjør mye for å finne frem til løsninger, som passer for alle parter, sier Aakredalen.

Madsgård i Maersk understreker at også de har opplevd et svært godt samarbeid med Drammen Havn.

To ukentlige avganger

Green Cargo har startet med ukentlige avganger på henholdsvis tirsdager og fredager fra Drammen havn. Dette tilbudet kan raskt trappes opp med flere avganger, dersom etterspørselen skulle tilsi dette.

- Vi har vært forventningsfulle til denne åpningen. Vi ønsker å utvikle tilbudet videre med flere avganger nordover og vestover, og har et tett samarbeid med Green Cargo på dette, sier Terje Alm i Greencarrier.​

​AVBILDET:  Fra v. Øystein Amundsen (Greencarrier), Vibeke Hellner (Unifeeder), Christer Otnes (Green Cargo), Terje Alm (Greencarrier) og Ivar Vannebo (Drammen havn). Foran (fra v.) Kjell Owrehagen (Green Cargo), Marthe Madsgård (Maersk), Julie Moseidjord Holen (Green Cargo), Jarle Aakredalen (Unifeeder) og Filip Kjølner (Maersk). Foto: Unni Claussen/Drammen Havn.  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab