ShortseaShipping
AdBanner

- Svekker grønt skifte i skipsfarten

Selv om regjeringens forslag til statsbudsjett i det store og hele sikret stabile og forutsigbare rammevilkår for den maritime næringen, representerer forslaget om bortfall av fritaket for CO2 avgift på gassfremdrift et tilbakeslag.

Maritimt Forum Stavangerregionen har også reagert på CO2-avgiften som skal pålegges nærskipsfarten. Dette innlegget har de selv publisert på sine nettsider nylig, og det forklarer andre detaljer om den foreslåtte CO2-avgiften, enn vi hittil har publisert her på shortseashipping.no:

– Vi er fornøyde med mye i statsbudsjettet, men vi er kritiske til forslaget fra regjeringen om bortfall av fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart samt for offshorefartøy. Vi mener forslaget svekker teknologiutviklingen og det grønne skiftet i skipsfarten, sier Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen.

Etter en rask gjennomgang konstaterer Maritimt Forum at det i medlemsrederier med hovedkontor i Rogaland eller Sunnhordland er 16 fartøy med gassfremdrift. I Norge finnes det 56 slike skip, mens 11 er i bestilling.

– Norge har vært langt fremme på gassfremdrift, men er i ferd med å miste forspranget. I dag seiler 116 fartøy rundt på verdenshavene med gassdrift. Av disse seiler 60 i norske farvann. Ytterligere 112 fartøy er under bygging, eller i bestilling, men av disse er kun åtte ment for norske farvann. Fra å ha en stor andel norske eiere av gassdrevne skip, er utenlandske eiere nå i ferd med å øke sin andel og overta de fortrinnene Norge en tid hadde, sier Solbakken.

Maritimt Forum Stavangerregionen og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har sendt et innspill til alle lokale stortingsrepresentanter om saken. Her heter det blant annet at det kun er konvensjonelt drivstoff som bunkersolje og diesel, eller LNG/gass, som er realistisk å bruke for skip som frakter store mengder gods over lengre avstander.

– LNG gir som kjent reduksjon i CO2 på mellom 20-30 % og fjerner helt partikkelutslipp fra NOX og SOX gasser, heter det i henvendelsen.

– Dette betyr at gass er mer miljøvennlig enn tradisjonell bunkers og bruken må fremmes. Med regjeringens forslag risikerer vi at rederiene går tilbake til bunkersolje og diesel. Forslaget om bortfall av fritaket for CO2 avgift på gassfremdrift er derfor dårlig miljøpolitikk, avslutter Solbakken.

AVBILDET: Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen.


Nyhetsemner:  Maritimt Forum , Miljø , Rederi
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab