ShortseaShipping
AdBanner

Hvordan overfører du gods fra vei til sjø?

Dette var tema for Hans Kristian Harams innlegg på Transport og Logistikk 2017. Her er svaret.

Hovedfokus i arbeidet med godsoverføring må være å skape gode kundeløsninger som dekker kundenes logistikkbehov. Dette må også være avgjørende for politiske tiltak. Hvilke virkemidler skaper de beste kundeløsningene ved bruk av offentlige midler?

Tre tema ble dekket i foredraget: Sjøens konkurranseevne, Eksempler på nye løsninger og God politikk som virker. 

At sjøtransporten taper markedsandel er en sannhet med modifikasjoner. Både for den samlede import og for utenriks transport med lastebil i forhold til container og roro, så holder sjøen sin andel. For innenriks er bildet mer uklart, siden vi først i den senere tid har inkludert utenlandsk tonnasje i statistikkene.

Dette betyr imidlertid ikke at sjøtransporten ikke kan bli bedre!!

Tre ting er viktig for å opprettholde konkurranseevnen: 1) Beinhardt fokus på å redusere kostnader i alle ledd slik at prisene kan ligge lavere enn lastebil, 2) Fokus på å redusere ledetid i dør-til-dør-kjeden ved å effektivisere og å øke frekvens og 3) Skape enda mer miljøvennlige løsninger som styrker sjøens miljøfortrinn. 

Tre ting vil bedre sjøens og den multimodale transportens andel: 1) ​Autonome fartøy og lasthåndtering, 2) Nye bærekraftige løsninger med null utslipp og 3) Gode algoritmer for å øke fyllingsgrad og redusere kostnader på basis av stordata. Ut over dette jobbes det i prosjektet Kystlast​ på å se hvordan sjøen kan ta mer last langs kysten. 

Tre eksempler på godoverføring ble vist: 1) ASKOs multimodale og helelektriske transportkjede på kort avstand i Oslofjorden med sjødrone, 2) SeaShuttle for daglig transport langs kysten og 3) Kampanje for mer gods fra Polen til Norge ved Unifeeder og Greencarrier. 

Her er tre politikker som virker: 1) Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø (2,7 millioner tonn for kr 93 million i årets tildeling), 2) Veibruksavgift for lastbiler i gitte områder til gitte tider og 3) Utbygging av sjøveien. 

Her er ​foredraget​ på konferansen: ​

Nyhetsemner:  Godsoverføring
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab