ShortseaShipping
AdBanner

Kystlast i Kristiansand

Denne uken har vi møtt rederi, speditører og vareeiere i Kristiansand i jakten på ny kystlast. Her er det vi fant.

Thomas Granfeldt, assisterende havnedirektør Kristiansand havn, og Hans Kristian Haram besøkte Nor Lines, Seafront, Greencarrier, Norengros, Nikkelverket og Elkem. 

Møtene er den del av Kystlast-prosjektet, hvor målet er å finne konkrete laster i konkurranseflaten mellom skip og land og å evaluere hva som skal til for å flytte dem over. Sandnes havn er prosjekteier for Kystlast.

For Kristiansand havn finnes det flere muligheter for mer last. Det er mye inngående last fra og noe utgående til Østersjøen, herunder spesielt Polen, og fra vestkysten av Sverige. Utgående er de beste mulighetene til Møre og nordover. Videre finnes det også mulighet for nærtransport på lekter i distriktet, etter modell av Yara Birkeland​

For Vest-Europa er tilbudet godt og sjøandelen er god, selv om det også her finnes muligheter. En last til Frankrike glapp nylig. Fra Østlandet og til Vestlandet er volumene større, men vanskelig å flytte over på grunn av de korte distansen. Fjord Lines er et daglig tilbud til Vestlandet som har lykkes med å få over noe. 

De største hindringene for mer kystlast skal avdekkes i prosjektet. Foreløpige konklusjoner er at kjøring til og fra havn er for dyrt når sjødistansen er kort, lasthåndtering er dyrt for kystlast med små volumer og ujevn daglig belastning i terminalen, leveransesikkerheten er svak og markedsførings og salg kan forbedres.

Et fokus i Kystlast er å se på om noen av lastene kan ha glede av Kystverkets Tilskuddsordning for godsoverføring

Arbeidet med å samle inn og analysere aktuelle laster i Kristiansand fortsetter. Bidrag og innspill kan sendes til undertegnede. 

Bildet: Hans Kristian Haram (t.v.) og Thomas Granfeldt på vei inn til Elkem.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab