ShortseaShipping
AdBanner

Formaliserer samarbeidet med Hirtshals Havn

Potensialet for å ta mer gods direkte opp fra Hirtshals og sjøveien videre til norske fergehavner som Kristiansand, Risavika, Grenland og Larvik, er stort.

Sammen med andre norske havner som Larvik havn, Grenland havn og Risavika møttes de norske aktørene med Hirtshals havn i Hirtshals den 20. september.

Målet for møte var å legge opp til en felles strategi som tar sikte på å styrke Jyllandskorridoren som transportkorridor. Potensialet for å ta mer gods direkte opp Hirtshals og videre til Norge med ferge er stort. Lykkes vi vil vi spare miljøet, og bidra til en nødvendig reduksjon av transport over Svinesund, opplyser Kristiansand Havn.

Som et første ledd vil havnene utvikle felles kommunikasjonspunkter som brukes i markedsføringen av havnene. Muligheten for å gjennomføre godsanalysere for å tallfeste potensialet for godsoverføring ble også drøftet.

- For Kristiansand havn er vårt samarbeid med Hirtshals av stor strategisk betydning, og det representerer det strategiområdene som utgjør den klart største andelen av vår omsetning, nemlig fergene, opplyser Kristiansand Havn på sine nettsider - og fortsetter:

- De siste årene har vi hatt en negativ utvikling av gods transportert på fergene. Et strategisk samarbeid som dette, er et av tiltakene vi gjennomfører for å snu den trenden. I Hirtshals står en splitter ny jernbaneterminal klar for å ta imot gods til og fra det europeiske kontinentet. Det er derfor avgjørende at planene om dobbelspor til fergeterminalen i Kristiansand kommer hurtigst mulig blir realisert.​  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab