ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Et vareeierforum som leverer

God logistikk er det sentrale – da skapes automatisk mer gods på sjø.

På sydspissen av Norge har det vokst frem et robust vareeierforum.

Leder for vareeierforumet i startfasen, Thomas Granfeldt Jr. har dratt med seg mange vareeiere til møteplassen. Til vanlig er han assisterende havnedirektør i Kristiansand Havn KF – og der igjennom er kontakten med vareeiere generelt stor.

- Nåværende Vareeierforum har eksistert i halvannet år – kanskje to. I Kristiansand har vi hatt ulike avarter av vareeierforum også tidligere, forteller Granfeldt.

Forståelse for logistikk

Vareeierforumet i Kristiansand har fire samlinger i året. Det deltar mellom 25-50 vareeiere på møtene, som har ulike tema og ulike foredragsholdere. Det er intet medlemsskap, men man har etablert en styringsgruppe. Styringsgruppen møter «en gang i blant», blir vi fortalt.

Målet er å få mer gods til å gå sjøveien. Men – Vareeierforumet i Kristiansand dreier seg om mer enn som så. Thomas Granfeldt forklarer:

- Vi tar også opp andre problemstillinger. Vi inviterer myndighetspersoner og ressurspersoner til å holde foredrag, som alle vareeierne kan ha nytte av. Vareeierforumet vårt er i bunn og grunn et logistikkforum, hvor de som møter skal føle at de får noe igjen for deltakelsen. Vareeierne representerer alle typer bedrifter og deres logistikk – alt fra prosjektlaster, netthandel og til tung industri.

Fra vei til sjø

- Forståelsen for nytten og bruken av sjøtransport blir større etter hvert som erfaringene for logistikk har blitt større. Ved å forklare hva god logistikk er, skapes mer sjøfrakt. Det blir for enkelt å bare si at man skal flytte gods fra vei til sjø, mener Thomas Granfeldt. Man må tenke gode og lange transportkorridorer. Derav blir det ført gods fra vei og over til sjø.

Ny leder

Selv om Kristiansand Havn og derigjennom Thomas Granfeldt var initiativtaker til Vareeierforumet, er det viktig at Vareeierforum er et forum for vareeiere - ved vareeiere. Og målet er å oppnå bedre multimodal transport og logistikk.

Stafettpinnen for lederskapet er nå gitt videre til Elkem og Daniel Wigh. 

Det er Næringsforeningen i Kristiansand som har sekretariatsfunksjonen for Vareeierforumet.

Temaene så langt har vært mange – toll og avgifter, presentasjon av det nye havneavsnittet på Vige utenfor Kristiansand, luftfartslogistikk. Og flere tema venter.

- Det neste Vareeierforumet i Kristiansand skal avholdes 7. november, og tema for møte er jernbanegods. Hvordan skaper vi et mest mulig effektiv transportsystem på tvers av transportformene? Hovedforedraget holdes av Cargonet, avslutter Thomas Granfeldt.


Nyhetsemner:  Kristiansand , Vareeier
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab