ShortseaShipping
AdBanner

- ILO konvensjonen i Oslo havn

Oslo Havn ønsker at ILO konvensjonen skal følgers, og at sosial dumping ikke skal forekomme, meldes det på hovedstadshavnas nettsider.

Bryggearbeideres Forening har fått tillatelse av Oslo Havn til en faglig markering i dag, 1. september fra klokken 11-12.

Oslo Havn ønsker i tråd med Havnestyrets vedtak 15. juni at ILO-konvensjon 137 skal følges i havna og at sosial dumping ikke skal forekomme, men vi er ikke tillagt myndighet i ILO-konvensjonen 137 eller er part i tariffavtaler.

Oslo Havn har hatt møte med alle parter i sakens anledning. Vi har forstått at partene i arbeidslivet sammen arbeider tett om utarbeidelse av ny overenskomst. Vi mener det er viktig å gi partene arbeidsro i denne prosessen slik at de sammen kan ha en konstruktiv dialog for å finne gode løsninger for fremtiden.

Oslo Havn forutsetter i våre avtaler med operatørene i havna at de følger de lover og regler som gjelder. Vi har i påvente av klarhet i hvordan konvensjonen skal forstås, valgt å oppfordre aktørene i havna til å benytte Oslo Bryggearbeideres forening.

Byrådet i Oslo sendte 1. september ut følgende pressemelding.
Nyhetsemner:  Transportarbeider , Oslo , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab