ShortseaShipping
AdBanner

Nordic Port Services - proft og effektivt

Flere terminaloperatører går sammen og danner et nytt selskap som skal stå for lossing og lasting av containere, lagring av containere - samt «gate control» av containere. RoRo-aktiviteten i Brevik inngår.

Nylig dumoet det inn en pressemelding med tittelen "Profesjonalisering og effektivisering​" i mailboksen til Shortsea Promotion. Det hørtes spennende ut - og dét er det sannsynligvis også.

Greencarrier Shipping & Logistics, DFDS Logistics og Seafront Group drifter containerterminaler i flere viktige norske havner.  Aktiviteten er betydelig, men likevel en mindre del av selskapenes totale aktiviteter innenfor spedisjon, shipping, logistikk og terminalvirksomhet.

Selskapene kontrollerer operasjon på containerterminaler i Moss, Drammen, Larvik, Brevik, Kristiansand og Bergen, og håndterte i 2016 ca. 280.000 TEUs til og fra containerskip i disse havnene.

Danner felles selskap

Selskapene har gjennom en avtale blitt enige om å etablere et fellesforetak som får navnet Nordic Port Services AS (NPS).  Avtaler som vedrører operasjon av containerterminalene vil bli overført til NPS.  Gjennom en virksomhetsoverdragelse vil selskapenes ansatte som er engasjert i containerterminalene bli overført til NPS.

Dette gjelder personell og aktivitet fra følgende selskaper:

  • Greencarrier Shipping & Logistics AS avdeling Moss, Drammen, Larvik, Kristiansand og Bergen

  • Moss Stevedore AS, Moss

  • Moss Container Terminal AS, Moss

  • Larvik Containerterminal, Larvik

  • North Sea Terminal AS, Brevik

  • Seafront Port Service AS, Kristiansand

Lossing og lasting av containere, lagring av containere samt «gate control» av containere vil bli overført til NPS sammen med RoRo-aktiviteten i Brevik. Øvrig terminalaktivitet, 3PL aktivitet, lossing og lasting av andre skipstyper skal ikke overføres til NPS, men forblir en aktivitet tilknyttet eierselskapenes spedisjonsvirksomhet.

Felles administrasjon

​Transport av varer i containere har over tid hatt en svært positiv utvikling.  Det stilles stadig strengere krav til terminalhåndteringen både når det gjelder effektivitet og økonomi.  Gjennom NPS har vi mulighet til ytterligere profesjonalisering og effektivisering.  Selskapet vil bli driftet av en felles administrasjon med fullt fokus på dette kjerneområdet.  Det vil bli avertert både eksternt og internt etter daglig leder mens øvrige funksjoner vil bli annonsert internt.

Starter ved nyttår

Norske myndigheter ønsker å overføre last fra vei til sjø og bane.  Ved å effektivisere containerterminalene under felles ledelse ønsker NPS å bidra til å oppfylle myndighetenes mål.

Om avtaleendringer samt godkjennelse fra Konkurransetilsynet forløper som planlagt, vil NPS være operativt fra 1.januar 2018.

Illustrasjonsfotoet er knipset i Larvik havn.


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab