ShortseaShipping
AdBanner

Samskip godkjent som kjøper

Konkurransetilsynet har meldt fra til Samskip at oppkjøp av Nor Lines AS er godkjent.

Konkurransetilsynet har orientert Samskip om at selskapets oppkjøp av deler av virksomheten i Nor Lines AS tillates.

– Samskip sitt erverv av deler av virksomheten i Nor Lines AS vil ikke i vesentlig grad hindre effektiv konkurranse, og dermed kan sammenslåingen tillates, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

​Saken ble meldt til Konkurransetilsynet 25. juli 2017.

Tilsynet baserer godkjenningen på at de etter undersøkelser av de to selskapene og markedet, har funnet ut at oppkjøpet ikke vil medføre hindring for effektiv konkurranse.

Det var i juli at Samskip etter forhandlinger med eierne DSD Group, avtalte et kjøp av Nor Lines AS, for å øke Samskips aktiviteter innen shipping, transport og logistikk i Norge. Avtalen vil generere en årlig omsetning på 110 millioner Euro. Kjøpet er forventet å gjøres endelig i løpet av få dager, opplyser en pressemelding fra Samskip. 

- Vi er svært fornøyd med at Konkurransetilsynet har godkjent oppkjøpet av Nor Lines, sier Ásbjörn Gíslason, konsernsjef i Samskip Logistics. Han fortsetter:

- Dette representerer en stor mulighet for Samskip. Oppkjøpet gir en betydeliig styrking av våre shipping- og logistikkaktiviteter i Norge, slik at vi kan fortsette å utvikle vårt tilbud til kundene. Samskip sin tilstedeværelse i Norge, har de siste årene blitt vesentlig styrket – både gjennom intern styrking av konsernet og gjennom flere oppkjøp av andre aktører. 

Samskip totale årlige omsetning etter oppkjøpet av Nor Lines, vil gjøre konsernet til en av de største aktørene i det norske markedet, heter det i en pressemelding fra nettopp Samskip. 

Mer info?Nyhetsemner:  Nor Lines , Samskip , Oppkjøp
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab