ShortseaShipping
AdBanner

Et tettere samarbeid

Sea-Cargo AS tar første steg mot Husøy som hub: To nye lagerhaller oppføres i samarbeid med Karmsund Havn.

​​Sea-Cargo og Karmsund Havn IKS inngikk i 2016 en avtale om tilrettelegging og utvikling av infrastruktur til Sea-Cargo på Haugesund Cargo Terminals, Husøy (Karmøy). Formålet med avtalen er å utvikle et strategisk godsknutepunkt i Vest-Norge, ​med nærhet til Haugesund, Bergen og Stavanger, hvor Sea-Cargo får tilpasset infrastruktur, med blant annet lagerbygg og utearealer.

Karmsund Havn IKS og Sea-Cargo er nå enige om oppføring av to lagerhaller, på til sammen 2.040 kvadratmeter.

Oppføring av hallene markerer starten på Sea-Cargos storsatsning på Haugesund Cargo Terminals. Hallene vil etableres sentralt ved container- og RoRo-terminalen, og oppføringen vil starte umiddelbart. Karmsund Havn IKS er byggherre og leier ut hallene på en lengre avtale til Sea-Cargo.

- Lageret på Haugesund Cargo Terminals, Husøy, er en optimal løsning for Sea-Cargo AS. Dette er første steg i vårt arbeid med å etablere en hub for Sea-Cargo i Vest-Norge. Vi er i dialog med Karmsund Havn om en snarlig utvidelse med 8.000 til 10.000 kvadratmeter, som en del av vår hubstrategi på Haugesund Cargo Terminals, Husøy, uttaler Ole Sævild, CEO i Sea-Cargo AS.

- Vi er svært fornøyde med at intensjonsavtalen vi i fjor inngikk med Sea-Cargo nå materialiseres. Karmsund Havn har store ambisjoner for videreutvikling av Haugesund Cargo Terminals, Husøy, og går i høst i gang med en storstilt utbygging. Med nye veiforbindelser på Vestlandet, vil trafikkhavnen i fremtiden ligge 50 min fra Stavanger sentrum og 1,5 time fra Bergen, og Karmsund Havn vil være et naturlig logistikknutepunkt for hele Vestlandet. Det er gledelig å se at Sea-Cargo deler våre ambisjoner, og ønsker å satse stort i vår havn, sier havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn IKS.  

Nyhetsemner:  Sea-Cargo , Karmsund , Havn , Terminal
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab