ShortseaShipping
AdBanner

Moss havns betydning

Som en av Norges største containerterminaler, er Moss havn viktig for næringslivet i regionen spesielt - og landet generelt.

Moss Havn har vært en medvirkende faktor til etablering av flere logistikksentra i Mosseregionen og i Vestby. Disse er i stor grad basert på import fra utlandet. Havna og sjøtransporten bidrar både til lavere transportkostnader, forutsigbare leveringstidspunkter og jevn flyt av varer til og fra disse sentrene.

Moss havn er særlig viktig for sjøtransport av gods fra europeiske destinasjoner med Rotterdam som den sentrale havna. Denne trafikken har en bred konkurranseflate med lastebiltransport over Svinesund. Simulering av stengning av Moss Havn i den nasjonale transportmodellen for gods, indikerer at så mye som 60 prosent av nåværende trafikk over havna ville blitt overført til veitransport. Resterende 40 prosent ville blitt likt fordelt mellom Oslo Havn og Borg Havn. 

Er det noe man ikke ønsker, er at de 2.800 lastebilene som går over Svinesund daglig, skal få en ytterligere økning. Trafikken på E6 gjennom Østfold er allerede i dag en stor utfordring, og en godsoverføring fra vei til sjø er nødvendig for at ikke trafikktettheten skal bli en ytterligere utfordring. 

Et par hendelser som hindret trafikken over Svinesund i sommer, viser også at godsfremføringen over Svinesund er sårbar. Derfor er ikke bare sjøtransport økonomisk gunstig for vareeierne. For å få en god flyt i godsfremføringen, er sjøveien viktig.


Nyhetsemner:  Havn , Moss , Godsoverføring
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab