ShortseaShipping
AdBanner

Gode trafikktall for Larvik havn

Transport av grus lokalt og økt containereksport, ga Larvik Havn svært gode tall for årets 2. kvartal.

- Halvårstallene for trafikken over Larvik Havn, viser betydelig vekst innenfor flere segmenter. Samlet godsomsetning økte med 11 prosent mot fjoråret, forteller Økonomi- og administrasjonssjef Knut Jørgen Solheim Heum.

- Totalt 334 skipsanløp ble registrert i andre kvartal, en økning på 5 prosent fra samme kvartal i fjor. Akkumulert antall anløp utgjør 599 for første halvår, en nedgang på 4 prosent fra 2016, fortsetter Heum.

- I andre kvartal ble det lastet og losset i alt 590.300 tonn gods over Larvik Havn, noe som var hele 32 prosent høyere enn i 2016. Veksten kommer i hovedsak fra utførsel av grus til prosjektet «Renere Sandefjordsfjord» som startet i april, samt økt eksport av containergods, forklarer han videre.

- Akkumulerte lastemengder for første halvår ble 1 million tonn, en økning på 11 prosent fra 2016. Samlet containertrafikk viser 36.600 TEUs pr. juni. D​ette er 20 prosent flere containere enn i fjor.

Samlet eksport av stein i bulk og hellaster, eksklusiv granitt i container, har falt med 18 prosent mot fjoråret. Steintrafikken svinger blant annet i forhold til aktuell prosjektsituasjon for kystsikringsstein og moloutbygginger på Kontinentet, og ellers ut fra markedsforholdene for granitt i utlandet, forklarer Knut Jørgen Solheim Heum.

Totalt 39.400 fraktenheter - det vil si 12 meter ekvivalenter - ble fraktet med Color Line i årets seks første måneder, en vekst på 4 prosent fra året før. 298.700 fergepassasjerer reiste over Larvik Havn, en tilbakegang på 8 prosent i forhold til 2016.

​Kilde: Larvik Havns nettsider.​

Nyhetsemner:  Larvik , Havn , Ferge , Container , Volumer
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab