ShortseaShipping
AdBanner

Spår volumvekst

Thomas Arbo Høeg er klar i sin tale: Jernbaneterminalen som nå skal bygges i Larvik havn, vil kunne gi vareeiere et bedre og mer komplett tilbud, både innen eksport, import og distribusjon innad i Norge.

Thomas Arbo Høegs erfaring innen frakt generelt og sjøtransport spesielt, er minst like lang som hans tittel hos Greencarrier Freight Services: International Ocean Manager & Regional Director East Norway & Branch Manager Larvik. 

Jernbane vil bety mye

- Vi oppfatter at avskiper er opptatt av at Larvik Havn nå skal bygge jernbaneterminal for gods. Denne terminalen vil kunne gjøre Larvik til et multimodalt knutepunkt for gods som eksempelvis skal til Vestlandet eller Nord-Norge, slår han fast.

1. januar sluttet Nor Lines​, med unntak av den virksomheten som går under navnet Baltic Line, å anløpe Larvik, som i volum Norges største containerterminal etter Oslo. Å miste Nor Lines anløp var skuffende. Arbo Høeg påpeker at en jernbaneterminal for gods i Larvik til en viss grad kan erstatte noe av tapet av Nor Lines, når det gjelder distribusjon i Norge.

Superraskt med videretransport på bane

Nylig ble det kjent at Unifeeder starter en direkte linje mellom Rotterdam og Larvik​. Skipet går fra Rotterdam lørdag og anløper Larvik søndag. Når godset er vel i land, vil det bety mye for vareeierne at dette raskt kan transporteres videre i Norge ved hjelp av bane. Dette er en langt bedre måte å frakte godset til Alnabru på, enn det det ville være å frakte det på trailere til Alnabru. Enda flere trailere stampende gjennom trafikken i Oslo, er det ingen som ønsker.

- Dette vil gi kundegrunnlaget vårt større nå som vi får et mer komplett tilbud. Jernbanen vil tilføre havna mer volum, så dette er bra, påpeker Thomas Arbo Høeg.

Han legger til at jernbaneterminalen kan komme til å vekke interessen hos samlasterne for å benytte Larvik som hub. Godset som skal videre ut i Norge, kan stokkes om i Larvik i stedet for på en allerede sprengt Alnabruterminal. Det vil bety arbeidsplasser lokalt og volumvekst for Larvik havn.​

  

Thomas Arbo Høeg, Greencarrier Freight Services.

HOVEDFOTO: Containere på jernbane. (Foto har ukjent opphav)

Rutenettverk for Larvik. Røde punkter er direkte forbindelse. Klikk på kart for detaljer.

Nyhetsemner:  Larvik , Havn , Container , Tog , Jernbane , Volumer
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab