ShortseaShipping
AdBanner

Starter anleggsarbeidet i august

At den kommende jernbaneterminalen i Larvik havn er etterlengtet, er sikkert. To godstogoperatører har allerede søkt Bane NOR om slot-tid ned til terminalen.

Larvik Havn har nå tegnet terminalen, og i august tar man det første spadetaket som setter hele anleggsperioden i gang. 

I vinter vedtok Larvik Havn KFs å oppgradere jernbanesporet og legge til rette for en godsterminal i tilknytning til havnen, nærmere bestemt på den 20 mål store SIKA-tomta. Prosjektet er budsjettert til 47,7 millioner kroner. Bane NOR har bevilget 10,1 millioner og Vestfold fylkeskommune 8,5 millioner, og de resterende midlene finansieres av havneselskapet selv.

Etterlengtet

Og hvorfor man ønsker seg terminal som godstog kan rulle inn på? Larvik Havn har et strategisk og miljømessig ønske om å være et intermodalt logistikknutepunkt, hvor fremføring av gods på bane er et viktig element i en slik satsning.  For et par år siden ble det er gjennomført en omfattende markedskartlegging. Denne avdekket en svært positiv interesse ute i markedet for transport av gods på bane til og fra Larvik havn.

Mistet anløp – tar igjen på bane?

Da havna 1. januar i år mistet Nor Lines sine anløp – med unntak av Baltic Line delen av Nor Lines virksomhet, ble det også nødvendig å finne en måte å frakte gods fra Norges nest største containerterminal miljøvennlig videre innad i Norge.

Når terminalen står ferdig, vil den bestå av lastegate på 13 mål og to parallelle spor med en sporlengde på henholdsvis 430 meter og 460 meter. Det er også avsatt områder til korttidslagring av gods. 

Den nye terminalen skal stå ferdig første halvdel av 2018. 

To søkere

11. april gikk fristen ut for å søke Bane NOR om kjøretider for neste år – såkalt slots – ned til Larvik havns kommende terminal. To solide jernbaneoperatører har søkt – GreenCargo og CargoNet. Larvik Havn kan ikke ta dette for annet enn det det er: Det er et stort behov for å transportere containere på jernbane fra Larviks containerterminal på Revet. 

Bane NOR skal se nærmere på søkerne, da de er den ansvarlige instans . Deretter får søkerne informasjon.

- Tre ukentlige avganger vil i starten sikre et godt tilbud. Om godstoget kommer eksempelvis 09.30 og går tilbake til Alnabru 13.00-13.30, vil containerne kunne viderebringes til andre steder i Norge på tog om natten. Her snakker vi om kort og miljøvennlig fremføringstid, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Superraskt

Velger man i tillegg den superraske sjøveis ruten til Unifeeder fra Rotterdam lørdag, som er i Larvik søndag, snakker man om varer som kan være ute i butikkene i begynnelsen av uka. 

-Dette vil gi oss en økning i trafikken over Larvik havn, for nå vet vi med sikkerhet at det er mange vareeiere som ønsker å fremføre godset sitt på bane, påpeker markedssjef Beate Palmgren. 

Utvidelse av tilbud

-Det vil være svært viktig for oss å kunne ha et tilbud for frakt av containere på jernbane til og fra Larvik. Alnabru er hjertet i gods-Norge. Det å kunne tilby over-natten-fremføring til sentrale destinasjoner i Norge via Alnabru, vil gi vår region et fortrinn. Vi har opplevd stor interesse fra vareeiere etter at det i vinter ble kjent at vi skal bygge jernbaneterminal på den 20 mål store SIKA-tomta, påpeker de to i havneadministrasjonen.

Grenland havn har allerede et tilbud om jernbane ned på Breviksterminalen, og Shortsea Promotion er kjent med at det går svært bra. Å få én havn til med jernbanetilknytning i samme region, vil sannsynligvis bety at det blir langt større fokus på nettopp denne miljøvennlige transporten.

-Vi gjør ikke dette for å konkurrere med Grenland havn. Vi gjør dette for å utfylle vårt tilbud om miljøvennlig transport til vareeierne i regionen vår, avslutter Jan Frederik Jonas og Beate Palmgren.

​AVBILDET: Markedssjef Beate Palmgren og havnedirektør Jan Fredrik Jonas, Larvik Havn KF. 

Unifeeders direkte linje fra Rotterdam til Larvik. Klikk på kart for detaljer.

Nyhetsemner:  Jernbane , Tog , Terminal , Vei , Larvik , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab