ShortseaShipping
AdBanner

Entusiasme i Larvik Havn

Larvik Havn KF er pr. i dag ikke partner i prosjektet med autonome skip i Grenland, men vil neppe si «Net takk!» til å bli samarbeidspartner.

Larvik Havn KF er allerede inne som anløpshavn i prosjektet til industrikonsernene Yara og Kongsberg.

-Vi er ikke en del av prosjektet prosessmessig, men vi er anløpshavn, forteller havnedirektør Jan Fredrik Jonas og markedssjef Beate Palmgren til Shortsea Promotion.

En betydelig del av lasten som kommer fra industrien på Herøya, går i dag til Larvik havn for utskipning. Årsaken er at en stor del av containerne skal med skip som anløper Larvik, for å få en så strømlinjeformet videretransport utover i Europa som mulig. Ingen skip anløper alle havner, hverken her i Norge eller i den andre enden av seilasen ute i Europa. Å få denne lasten over på lokal sjøtransport i stedet for å benytte mange trailere på veinettet, vil være en klar fordel for miljøet.

-Vi har fire-fem ukentlige anløp av store rederier som MSC, Seago Line (Maersk) og Unifeeder, som har avtaler med Yara for sjøtransport ut i Europa og videre. Yara og Kongsberg har lenge arbeidet med ideen om førerløse skip. Dette prosjektet er kjempespennende og noe Larvik Havn gjerne vil være en del av, sier Jonas og Palmgren.

-Vi ser frem til å starte dialogen med Yara om dette prosjektet, og gleder oss til møtet til uka! slår Larviks havnedirektør Jan Fredrik Jonas fast. 

AVBILDET: Markedssjef Beate Palmgren og havnedirektør Jan Fredrik Jonas. Arkivfoto: Tove Irén Becker.


Nyhetsemner:  Larvik , Havn , Grenland , Logistikk , Teknologi , Oslofjorden
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab