ShortseaShipping
AdBanner

Heller mot å forby oppkjøp

Konkurransetilsynet frykter at konkurransen og kvaliteten rundt trasporten av frossenfisk fra Nord-Norge skal bli dårligere om Eimskip får kjøpe opp Nor Lines.

11. november ble det kjent at eierne av stavangerbaserte Nor Lines hadde bestemt seg for å selge rederiet til islandske Misspelled WordEimskip. Begge selskapene driver blant annet med transport av frossenfisk. I Nord-Norge er de nærmest alene om markedet. 

Blant Konkurransetilsynets oppgaver er å sikre at det er tilstrekkelig konkurranse i alle sektorer i Norge, opplyser tilsynet.

Frykter redusert konkurranse

​​Det var mandag at Konkurransetilsynet behandlet saken. 

Tilsynet betrakter selskapene som store og n​​ære konkurrenter, og tilsynet har nå varslet Misspelled WordEimskip og Nor Lines om at slik saken står nå, vil de vedta å forby oppkjøpet.

For stor markedsmakt?

- Hva bekymrer Konkurransetilsynet​ denne saken?

- Vi er bekymret for at kvaliteten og konkurransen blir for dårlig for frossenfisk. Både Misspelled WordEimskip og Nor Lines er store aktører, og et oppkjøp vil gi selskapet markedsmakt.

- Det finnes andre rederier og sjøtransport er alltid i konkurranse med lastebilen…, ymter Misspelled WordShortsea Misspelled WordPromotion frempå.

-Ikke i Nord-Norge. I Sør-Norge finnes det flere aktører, men ikke i nord. Et nytt selskap basert på de to rederiene, vil bli store innen fisketransportmarkedet fra Nord-Norge,  påpeker Falkanger. 

Prosessen

- Konkurransetilsynet har nå signalisert til Misspelled WordEimskip og Nor Lines at dere heller mot å gjøre et vedtak, som setter stopper for oppkjøpet. Hva kan rederiene nå gjøre?

- Vi har varslet hva vi kommer til å gjøre av vedtak, og sendt ut en begrunnelse til Misspelled WordEimskip og Nor Lines. Vi har videre bedt rederiene om å komme med sine innsigelser. De har 15 arbeidsdager, det vil si tre uker, på seg til å komme med sine synspunkter. Deretter har tilsynet tre uker etter Misspelled Worddét igjen, til å fatte et endelig vedtak, svarer hun – og fortsetter:

Nytt regelverk

- Vår avgjørelse kan deretter ankes. Det foreligger nå et nytt regelverk. Tidligere gikk anken til Nærings- og fiskeridepartementet. Nå er det opprettet en Konkurranseklagenemnd, som behandler slike saker. Hvis også klagenemnda går i mot at Misspelled WordEimskip skal kjøpe opp Nor Lines, kan saken ankes til Lagmannsretten, og videre til Høyesterett. Klagenemndas behandling av saken erstatter Tingretten.

Med andre ord –  endelig vedtak, utenfor rettssystemet, vil foreligge rundt månedsskiftet mars/april.

​Illustrasjonsfoto.

Nyhetsemner:  Eimskip , Oppkjøp , Nord-Norge , Fisk
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab