ShortseaShipping
AdBanner

Regjeringen ønsker videreutvikling

Karmsund Havn og NCL gleder seg over regjeringens havstrategi.

​Regjeringer har lagt frem sin havstrategi. Les: Ny vekst, stolt historie. ​

Karmsund havn kommenterer

Regjeringen la i dag frem sin havstrategi. Strategien understreker havnæringenes viktighet og vekstpotensial, og viser tydelig at regjeringen ønsker å legge til rette for videreutvikling i maritim sektor. Strategien nevner spesielt fiske og havbruk, olje og gass, og skipsfart. I en slik satsing vil havnens rolle være sentral på alle områder.

Karmsund Havn drifter Haugesund Offshore og Subseabase, Killingøy, hvor flere tunge subseaaktører er etablert. I tillegg til beredskap og planlagt vedlikehold foregår svært mye innovasjon på basen. I forbindelse med utvikling av den nye havstrategien, vil det verdensledende clusteret på Killingøy kunne spille en helt sentral rolle i de operasjonene som skal foregå på dypt vann.

Haugesund Cargo Terminals, Husøy, er både nasjonal fiskerihavn og Vestlandets største godshavn, med linjeskip som anløper tilnærmet daglig til og fra kontinentet. Terminalen skal bygges ut til å bli en av de største havnene i Norge målt i areal og kaikapasitet. Havnen vil være i en særstilling til å kunne ta del i den videre utviklingen av havrommet.

Regjeringen sier i sin strategi at god infrastruktur må ligge til grunn for at havnæringen skal kunne operere så effektivt og miljøvennlig som mulig. Karmsund Havn er svært enig i dette utspillet, og tar sin rolle på alvor. Den storstilte utbygging på Husøy, hvor teknologi og miljø står i høysetet gjennom konseptet Intelliport, understreker dette.

- ​Karmsund Havn gleder seg over regjeringens fremlagte havstrategi, og dens fokus på innovasjon og utvikling innen havnæringene. Vi er klar for å ta en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver i arbeidet med å realisere strategien, uttaler havnedirektør Tore Gautesen.

NCL kom​menterer

- Jeg var i forkant av presentasjonen spent på hvordan sjøtransport ville bli vektlagt. NorthSea Container Line driver linjetrafikk med 5 større containerskip mellom Norge og kontinentet. Havrommet er vår arbeidsplass. Vi har jobbet tett sammen sjømatsektoren i mange år, og laget gode internasjonale logistikk systemer for disse, sier Arne Jakobsen, administrerende direktør i North Sea Container Line (NCL)​​

- Jeg er glad for den offensive holdningen blant annet knyttet til å fremme sjøtransport i form av ønske om å forlenge det eksisterende NOx-fondet og incentivordning for godsoverføring. Det er også gledelig å registrere regjeringens ønske om at større andeler av sjømatproduksjonen i Norge skal transporteres med skip.

- Havstrategien understreker også viktigheten av å få til grønnere sjøtransport, og legger godt til rette for dette gjennom innovasjonsmidler til næringen. En god vitamininnsprøytning for oss som ønsker videreutvikle langsiktige transport korridorer på kysten og i Nordsjøen, avslutter Jakobsen.​

​Illustrasjonsfoto: Karmsund Havn.

Mer info?


Nyhetsemner:  Strategi , Karmsund , Politikk
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab