ShortseaShipping
AdBanner

Høyere lønninger for lastebilsjåfører i EU

Nå skal EU-kommissæren for transport tette smutthullene, som åpner for at underbetalte sjåfører får lov til å levere varer i Europa. Resultatet av arbeidet kan bli nye regler for minstelønn i hele unionen.

Det er Norges Lastebileier-Forbund som melder om ny innsats mot sosial dumping​.

Violetta Bulc, som er EUs kommissær for transport, vil nå tette både smutthull, som lenge har blitt utnyttet av lavprisaktører for lastebil på Europamarkedet. Såkalte postboksselskaper som underbetaler sjåfører, er et problem, og de bidrar til urettferdige kostnadsforskjeller.

Dette vil Bulc nå endre. Hun vil ikke liberalisere EU-direktivet, som omhandler kabotasje ytterligere. I tillegg vil hun stramme inn kontrollrutinene, for på den måten å avsløre ulovligheter. Hun tar også til orde for å jobbe med et lovforslag der alle sjåfører som kjører i unionen, omfattes av regler som regulerer minstelønn.

En slik utvikling vil styrke sjøtransportens konkurranseevne, da sjåførlønnen utgjør en stor del at kostnaden for lastebiltransport. Det vil også skape et mer rettferdig transportmarked​et med like konkurransevilkår. ​


Nyhetsemner:  Vei
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab