ShortseaShipping
AdBanner

Kystverket støtter havnesamarbeid

​Havneselskapene i Larvik og Grenland har startet samarbeid om å tilrettelegge og samordne terminaler og rutenett for å flytte gods fra vei til bane.
Godsprosjektet Vestfold/Telemark gjøres i tett samarbeid mellom de to havneselskapene og Herøya Industripark, opplyser Larvik Havn KF og Grenland Havn IKS på sine nettsider. 

Kystverket og de to fylkeskommunene Telemark og Vestfold støtter prosjektet økonomisk - og bidrar med det til et viktig arbeid som allerede har satt spor inn i arbeidet med Nasjonal Transportplan.

​Bane Nor og Jernbanedirektoratet deltar direkte i arbeidet og operatører og ledende vareeiere bidrar med kunnskap og markedsdata. Vekst i Grenland er prosjektansvarlige, mens Larvik Havn har prosjektansvaret for arbeidet som ventes å kunne konkludere i løpet av våren.

​Avbildet: Herøya Industripark. Illustrasjonsfoto.
Nyhetsemner:  Grenland , Larvik , Havn , Jernbane , Vei , Volumer , Kystverket
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab