ShortseaShipping
AdBanner

Litt opp - litt ned

​Samlede godsmengder over Larvik Havn utgjorde 1,9 millioner tonn i 2016. 59 millioner i driftsinntekter er ny omsetningsrekord for foretaket.
​Totalt 1,92 millioner tonn gods ble fraktet over Larvik havn i fjor, en nedgang på 9 prosent fra 2015. Veksten innenfor blant annet fergegods, korn, stål og prosjektlaster kunne likevel ikke kompensere for fallet i steineksporten.

Det ble håndtert 60.200 containere TEU over containerhavna i Larvik, noe som var 4 prosent færre TEUs enn året før. Med 0,65 millioner tonn utgjorde containergods, på lik linje med fjoråret, en tredjedel av samlet godsomsetning.

714.000 fergepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals i 2016, det var en tilbakegang på 3 prosent. Antall godsenheter (12m ekvivalenter) var 78.100, mot 71.800 i 2015.

I 2016 omsatte Larvik Havn KF for 59 millioner kroner, en vekst på 3 prosent eller nesten to millioner fra året før. Dermed satte foretaket ny omsetningsrekord for sjette året på rad.

Kilde: Larvik Havn KFs nettsider - ​www.​larvik.havn.no

Illustrasjonsfoto.


Nyhetsemner:  Larvik , Havn , Volumer
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab