ShortseaShipping
AdBanner

- Endelig godsspor ned til havna

Larvik Havn har i lang tid hatt et ønske om å oppgradere jernbanesporet og legge til rette for en godsterminal i tilknytning til havnen, nærmere bestemt på den 20 mål store SIKA-tomta.

​Nå er ventetiden over, den nye terminalen skal s​​tå f​erdig tidlig 2018.

​Fikk mid​​​​​ler

Larvik havnestyre har besluttet å starte renovering og bygging av ny jernbaneterminal i havnen, etter at både Bane NOR og Vestfold fylkeskommune har bevilget midler til prosjektet. Prosjektet er ​budsjettert til 47,7 millioner kroner. Bane NOR har bevilget 10,1 m​illioner og Vestfold fylkeskommune 8,5 millioner, de resterende midlene finansieres av havnen.

​Ønsket av vare​​e​​​ierne

Havnen har et strategisk og miljømessig ønske om å være et intermodalt logistikknutepunkt, hvor fremføring av gods på bane er et viktig element i en slik satsning. Høsten 2015 ble det gjennomført en utvidet markedskartlegging, som avdekket en svært positiv interesse ute i markedet for transport av gods på bane til og fra Larvik Havn.

- For oss er det viktig å tilby våre kunder og brukere effektive og enhetlige løsninger. En jernbaneterminal vil være med på å bygge opp under dette, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

​To spor​​​

​Når terminalen står ferdig, vil ​den bestå av la​​stegate på 13 mål og to parallelle spor med en sporlengde på henholdsvis 430 meter og 460 meter. Det er også avsatt områder til korttidslagring av gods. Det vil bli anlagt støyskjerming mot Undersbo kirkegård og avskjerming mot Elveveien.

Samstemte​

- Dette er et stort løft for Larvik Havn, og ikke minst støtter det opp under det politiske ønsket om å flytte mer gods fra vei til sjø og bane. Vi er veldig glade for at både Jernbaneverket og

Vestfold fylkeskommunen er med på, og ser viktigheten av å ha et jernbanetilbud i tilknytning til havnen, sier Jan Fredrik Jonas.

Larvik Havn er i dag et sentralt logistikknutepunkt. Havnen er Norges største fergehavn på gods og den nest største containerhavnen i Norge.

​Fakta om Larvik Havn fra 2016

  • Antall skipsanløp: 1.272
  • Last (tonn): 1.9 millioner
  • Fergepassasjerer: 714.000
  • Omsetning: 59 millionerNyhetsemner:  Larvik , Havn , Jernbane , Terminal
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab