ShortseaShipping
AdBanner

Mens du sover

Om solen går ned, betyr ikke dét at havnene slukker lyset og arbeiderne går hjem. Mange steder er det full aktivitet - døgnet gjennom.

​I Karmsund havn er det stor aktivitet - også mens de fleste av oss sover. Årsaken er naturluigvis at vareeiernes gods skal fortest mulig frem. Det gir god flyt i godsstrømmen - og lavere utgifter for vareeierne. Et skip skal være i trafikk på sjøen og bruke minst mulig tid ved kai. 

- Visste du at mange av skipene som anløper havnen, kommer om natten? Haugesund Cargo Terminals på Husøy er åpen 24 timer i døgnet 365 dager i året. Skipet på bildet er fra Sea-Cargo, som har et stort antall anløp til havnen hver uke, opplyser havnedirektør Tore Gautesen.

​​Foto: Øyvind Sætre // oyvindsatre.no.

Her er Karmsunds ruter på Shortsea Schedules:​


Nyhetsemner:  Karmsund , Havn , Sea-Cargo
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab