ShortseaShipping
AdBanner

Et viktig kontinentalt nav for Norge

Zeebrugge havn har nylig besøkt Norge for å markedsføre sine tjenester. Her er det det har å tilby for norske interesser.

​Zeebrugge er et nav for roro og containertransport i Europa. Som toppbildet over viser, har havnen en enkel adkomst fra Nordsjøen og en godt utbygd infrastruktur med en rekke industrietableringer. Havnen betjener mange typer last og har gode sjø- og Misspelled Wordinnenlandsforbindelser

DFDS Misspelled WordLogistics tilbyr seilinger dit med sin Norway-Misspelled WordContinent-UK/Misspelled WordOslofj-Belg-UK-rute (se rutetider på Misspelled WordShortseaSchedules) som betjener Halden, Oslo, Immingham og Zeebrugge med ukentlige seilinger. Norske Skog eksporterer papir og papp på denne ruten i Misspelled Wordsideportsskip, som har gunstig ledig nordgående kapasitet. 

UECC importerer biler til Drammen fra Zeebrugge (se rutetider på Misspelled WordShortseaSchedules). UECC kan ta med annen tyngre rullende last og Misspelled Wordprosjektlaster (Misspelled Wordhigh & Misspelled Wordheavy). De kan også ta med sydgående last til sitt nav i Zeebrugge, hvor de kan distribuere videre i Europa eller oversjøisk (Misspelled Words​e hele rutenettet til UECC her). 

Zeebrugge har Misspelled Wordgunstrige roro-forbindelser til Iberia, England, Irland, Tyskland, Danmark, Sverige og Østersjøen. Gøteborg er godt betjent med mange roro-forbindelser i uken. Vestlandet og Sørlandet er forbundet med Vestlandet og Sørlandet via Hirtshals med Fjord Line og Misspelled WordColor Line i kombinasjon med Misspelled WordCLdN

Misspelled WordTognettverket til havnen er gunstig med en rekke tog i uken til Frankrike, Tyskland og Italia med flere store operatører av Misspelled Wordblokktog

Zeebrugge tilbyr LNG som drivstoff fra bunkringsfartøy. LNG-prisene er gunstige, siden Zeebrugge er importhavn for LNG til Europa. UECC mottar nye skip som skal hente LNG her. 

Flere norske aktører er allerede etablert i Zeebrugge, blant annet Norske Skog og Marine Harvest. ​​

Kartet nedenfor viser rutenettverket for Zeebrugge. Røde havner har direkte forbindelse, grå indirekte. Klikk på kartet for alle forbindelser og rutedetaljer. ​


Nyhetsemner:  Container , DFDS Logistics , RoRo , UECC
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab