ShortseaShipping
AdBanner

Ny Nord-Norgelinje

Tre havner har jobbet et års tid med å etablere en ny sjørute fra Bodø, som en forlengelse av Nordlandsbanen. Her er deres konklusjon om hvordan en slik linje skal utformes for å være konkurransedyktig.

​Planene ble presenter at Erland Willumsen, utviklingssjef i Bodø havn på Transport & Logistikk 2016. Målet er å få til en båtrute med tilknytning til Nordlandsbanen i Bodø og det er utviklet en forretningsskisse for dette. Som kjent har skipet "Tege" gått i en lignende rute for Post Nord i 30 år frem til høsten 2013. 

Lokale media og politikkere har vist stor interesse for prosjektet og en insentivordning til rederier vil være avgjørende for om en slik rute kan startes. En felles bane+sjøløsning kan nå nesten 85% av befolkningen i Nord-Norge. Post Nord ønsker seg en slik løsning, men tenker seg at også andre aktører kan bruke den. Markedet vil styre rutestrukturen og havnene vil legge forholdene til rette. 

En båt klarer tre rundturer mellom Bodø og Tromsø og med to skip klarer man daglig frekvens. I oppstarten vil ett skip være nok med tre ukenlige rundturer. 

For å lykkes må det etableres en egen togrute som har rask framføringstid og god nok kapasitet til å fylle skipet. Togtidene må tilrettelegges for å sikre at båten er fremme i Tromsø om morgenen, i god tid for utkjøring sammen dag. 

Planen er å starte med eksisterende skip som erstattes av nybygg senere. Det er behov for et skip på 200 TEU, som kan håndtere både containere og trailere. ​

Samfunnsgevinsten er stor. Beregninger gjort av TØI viser at tog fra Oslo til Narvik med bil videre til Tromsø har en samfunnsøkonomisk kostnad på kr 5500 per containerenhet (25 fot), mens den planlagte løsning har en samfunnskostnad på kr 3000-3500 per enhet, avhengig av skipets fart og løsninger ellers. 

Det mulige transportvolumet er stort. Tidligere transporterte Tege hvert år 20.000 containere på 25 fot​. Nå ser man for seg et volum på 30.000 tilsvarende enheter og etterhvert også mer. 

Erlend Willumsen er optimist. Dette har vært gjort før og man må ikke starte med en ny og dyr båt. 

En sluttrapport skal leveres til Kystverket i november, slik at det som er presentert nedenfor er foreløpige konklusjoner.

Se presentasjon ved Erlend Willumsen her (klikk på presentasjonen og før sidene oppover): 


Nyhetsemner:  Linjetilbud , Muligheter , Bodø , Tromsø
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab