ShortseaShipping
AdBanner

Mo i Rana gjestet Grenland

Mo i Rana er det industrielle tyngdepunkt i Nord-Norge, og huser en av landets største industriparker. Det er flere likhetstrekk mellom Mo i Rana Havn og Grenland Havn.

- Onsdag denne uken var Grenland Havn IKS vertskap for en delegasjon fra Mo i Rana Havn KF, Mo Industripark og Rana Utviklingsselskap. Grenland Havn og Mo i Rana Havn har høy grad av likhetstrekk seg imellom, med stor aktivitet, variasjoner i gods, flere større terminaler – og der industrien er hovedaktører. Mo i Rana Havn har også en større jernbaneterminal i havneområdet, som nå bygges ut av private og samlastere for 200 millioner kroner. Det er samarbeid om drift mellom industri, Mo i Rana Havn KF og jernbaneterminalen, forklarer Grenland Havn i sitt nyhetsbrev til kunder.

Mo i Rana Havn KF har et årlig godsomslag på cirka 5 millioner tonn. Til å være en industridominert havn, har de stor variasjon i transporter, samt god retningsbalanse. Sammen med Mo Industripark samarbeider Mo i Rana Havn nært om:

Realisering av dypvannskai

  • for å øke konkurransekraften til Mo i Rana Havn.
  • Prosjektutløsende behov for ny dypvannskai er større offshoreleveranser. For eks. leveranse av 50 mil med gassrørledning og store installasjoner til Aasta Hansteen.  Med dagens kaier har logistikkløsningene i havnen vist seg å være svært krevende og kostbare for slike store og viktige oppdrag.

Ny dypvannskai (og tungløftskai)

planlegges som en offentlig eid terminal, lokalisert ved siden av Mo Industriparks hovedkai (Rana Industriterminal), budsjettert til 250 mill. kroner.  En betydelig del av tiltaket er farledsutbedring fram til kai.

Samarbeidsprosjektet er delfinansiert av Kystverket og skal få fram;

  • Gevinster og muligheter for offshoreindustri og prosessindustri.
  • Potensial for andre godsstrømmer lokalt/ avlastningskai/ framtidig vekst i industrien, regionalt og internasjonalt (for eks. nærmeste atlanterhavshavn for industri og næringsliv på svensk og finsk side).
  • Økt attraktivitet for Mo i Rana havn som helhet.

- Med denne bakgrunnen ønsket Mo i Rana Havn med følge å besøke blant andre Grenland Havn. Den største forskjellen mellom våre to havner er størrelse og godsvariasjonen. Grenland Havn har både RoRo, LoLo og fergetrafikk i tillegg til industrigods, forklarer markeds- og logistikksjef Jan Einar Skarding i Grenland Havn. Han fortsetter:

– Det er alltid lærerikt å møte havner med sammen utgangspunkt og noen av de samme utfordringer som oss selv. Det gir nye impulser som er viktig å ta med seg i det videre arbeidet i havna.

BILDET: Mo i Rana er det industrielle tyngdepunkt i Nord-Norge, og huser en av landets største industriparker. Det er flere likhetstrekk mellom Mo I Rana Havn og Grenland Havn. Foto: Shortsea Promotion Centre Norge.

 

Mer info?

Mo i Rana Havn.

Grenland Havn.

Nyhetsemner:  Grenland , Mo i Rana , Havn , Terminal , Tog , Jernbane , Muligheter
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab